Najnovije vijesti
25.10.2021.

Održana vježba "Sigurnost Đakovo 2021"

U Đakovu je 23. listopada, održana terensko-pokazna vježba civilne zaštite ,,Sigurnost Đakovo 2021“ u kojoj su sudjelovali Područni ured civilne zaštite Osijek i Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Osijek Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH.