Pretplatite se!

Godišnja pretplata (1 komplet) uključuje 10 brojeva časopisa Zaštita i besplatne odgovore stručnih suradnika.
Godišnja cijena pretplate iznosi 300 KN (uključujući PDV) (za inozemstvo: 80 EUR (35 EUR + 45 EUR poštarina).

Pretplata se automatski produljuje na sljedeću pretplatničku godinu ako se prethodno pismeno ne otkaže.

Časopis šaljemo na Vašu adresu nakon primitka potvrde o uplati. Prilikom uplate u rubriku "Poziv na broj" upišite OIB.

Pretplatiti se možete putem online obrasca (dolje) ili možete skinuti pretplatni listić u PDF formatu ovdje. Pretplatni listić pošaljite na email: drazen@zastita.info

Pretplata

Tvrtka / ime i prezime
Adresa
Grad
Država
E-mail
Tel/fax
OIB / VAT ID
Slati na ruke
Broj kompleta / primjeraka
Način plaćanja:
Po predračunu