2020.


16. 9. 2020.,
Hotel Westin Zagreb

14. 10. 2020.,
Hotel Westin Zagreb
 

17. i 18. 6. 2020.,
hotel Turist, Varaždin
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za dodatne informacije obratite se:

Nataša Gajski Kovačić

E-mail: natasa.gajski@zastita.info Mob: +385 99 61 61 038