Najnovije vijesti
24.5.2024.

Puljani svoj grad smatraju sigurnim

Građani Pule svoj grad doživljavaju sigurnim mjestom za život, sigurnijim od drugih većih gradova u Hrvatskoj i regiji. Kao sigurnosni nedostatak u gradu najviše se ističe prometna nekultura, slijedi ju konzumacija i prodaja droge. Nasilje je u najmanjoj mjeri prepoznato kao problem grada Pule. Gradsko redarstvo smatra se značajnim faktorom osiguranja sigurnosti građana, ali je u toj funkciji ocijenjeno lošije od rada policije