14.2.2022.

Projekt HUMNap će otkriti kako onečišćenje zraka utječe na rane molekularne događaje važne za razvoj bolesti u ljudskim stanicama

Foto: Grafički prikaz HUMNap projekta

Čist zrak je ključan za naše zdravlje i okoliš. Porast industrijske proizvodnje, potražnja za energijom, upotreba fosilnih goriva te porast prometa uvelike doprinose onečišćenju zraka u gradovima. Onečišćenje zraka dovodi do ozbiljnih promjena u okolišu što utječe i na ljudsko zdravlje. Zrak u urbanim sredinama kompleksna je i promjenjiva mješavina raznih kemijskih spojeva čiji mehanizam djelovanja nije u potpunosti poznat, iako se sumnja na oksidacijski stres i upalne procese. Biomonitoring ljudi ključan je alat za određivanje mogu li i u kojoj mjeri okolišni spojevi utjecati na populaciju ljudi te tako pruža bitne informacije o okolišnoj izloženosti i pomaže u prepoznavanju potencijalnih zdravstvenih rizika.

Stoga je cilj projekta HUMNap odrediti povezanost između onečišćivala iz zraka te biomarkera izloženosti i ranog biološkog učinka. Projekt je započeo s istraživanjima na lokacijama s različitim razinama i vrstama onečišćenja zraka te mjerenjima brojnih onečišćivala iz zraka. U sljedećim koracima vršit će se detaljna procjena različitih biomarkera izloženosti i ranih bioloških učinaka (genomska nestabilnost i oksidativni stres) u populaciji ljudi koja živi na odabranim lokacijama (Zagreb, Slavonski Brod, Vinkovci). Između ostalog, HUMNap promiče razmjenu najnovijih tehnika i istraživačkih pristupa s međunarodnim parterima kako bi se procijenio rizik izloženosti ljudi onečišćivalima iz zraka.

Rezultati projekta HUMNap pokazat će kako onečišćenje zraka utječe na rane molekularne događaje važne za razvoj bolesti u različitim ljudskim stanicama. Nadalje, HUMNap nastoji privući pozornost raznih interesnih skupina kao što su vodeći znanstvenici, donositelji odluka, industrija i javnost kako bi se podigla svijest o posljedicama izloženosti onečišćenom zraku i razvili režimi praćenja. Naposljetku, HUMNap će osigurati nove podatke potrebne za znanstveno utemeljenu procjenu rizika populacije ljudi izložene onečišćenom zraku.

HUMNap je četverogodišnji projekt koji je s radom započeo sredinom 2021. godine. Projekt financira Hrvatska zaklada za znanost (HrZZ). Nositelj projekta je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu gdje će se u Jedinici za mutagenezu i u Jedinici za higijenu okoline provoditi veći dio istraživanja. U projektu sudjeluje i nekoliko partnera iz Hrvatske: Nastavni zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu, Medicinski fakultet Osijek i Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Vinkovaca, Opća županijska bolnica Vinkovci te Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Osim domaćih partnerskih institucija u radu projekta sudjeluje i partner iz Švicarske (Lausanne) - Center for Primary Care and Public Health (Unisanté).

Više informacija o samom projektu ali i njegovom tijeku biti će dostupne na stranici projekta (http://humnap.imi.hr/) te na društvenim mrežama LinkedIn i ResearchGate.