17.6.2019.

Otvoreno e-savjetovanje o Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima

Otvoreno je e-savjetovanje na temu: Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.

Opis savjetovanja:

Praćenjem problematike protupravnih ponašanja na sportskim natjecanjima uočena je potreba za nadopunom odredbi u odnosu na određene pojavne oblike ponašanja s obilježjima protupravnosti, a koja trenutno nisu propisana kao protupravna. Takve vrste ponašanja dovode do narušavanja javnog reda i mira ne samo na sportskim objektima i tijekom održavanja sportskih natjecanja već i na pravcima putovanja prije i nakon samog sportskog natjecanja. Također, isti oblici ponašanja od strane hrvatskih navijača događaju se u inozemstvu. Zbog nemogućnosti procesuiranja počinitelja stvara se dojam da nadležna tijela ne poduzimaju adekvatne mjere usprkos općenitom smanjenju broja protupravnih ponašanja (koja su propisana Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima) te stvarno gledano manjem broju incidenata vezanih uz športska natjecanja. Nedostatak se očituje u otežanom postupanju policije, nacionalnih športskih saveza, klubova, organizatora športskih natjecanja i sudova za uspješnu borbu protiv nasilja na športskim natjecanjima.

U posljednje vrijeme, pored negativnih konotacija koje narušavanje javnog reda i mira na sportskim natjecanjima ima u javnosti, ista i na međunarodnom planu štete ugledu Republike Hrvatske. Proširenjem pojedinih inkriminiranih ponašanja prevladale bi se poteškoće nastale tijekom primjene Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, a koje su s jedne strane onemogućavale policiju u kvalitetnom provođenju kriminalističkih istraživanja kaznenih djela i prekršaja vezanih za športska natjecanja, a s druge strane ograničavala sudove i pravosudna tijela u kvalitetnom provođenju kaznenih i prekršajnih postupaka, izricanja zakonom predviđenih sankcija i njihovo kvalitetno provođenje.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.06.2019.