10.5.2023.

Odgovornost roditelja za štetu koju počini maloljetnik

Blaženka Musulin, odvjetnica

https://www.odvjetnicki-ured-musulin.hr/

Nakon tragičnog događaja pucnjave u školi u Srbiji, otvorena su mnoga pitanja povezana s događajem, a između ostalog postavlja se pitanje odgovornosti maloljetnika i roditelja ili druge osobe za štetu koju prouzroči  maloljetnik.

U Hrvatskoj je Zakonom o obveznim odnosima regulirano pitanje odgovornosti  maloljetnika za štetu koju je počinio, a koja ovisi o dobi djeteta.

Odgovornosti maloljetnika za štetu uređena je člankom 1051. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21) prema kojem
•    maloljetnik do navršene 7 godine života nikada ne odgovara za štetu koju prouzroči,
•    maloljetnik od navršene 7 godine do navršene 14 godine može odgovarati za štetu ako se dokaže da je pri prouzročenju bio sposoban za rasuđivanje, a
•    maloljetnik koji je navršio 14 godina odgovarat će za prouzročenu štetu prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, dakle bez ograničenja.

Razlikujemo građansku od kaznene odgovornosti, a maloljetnik s navršenih 14 godina života po samom zakonu stječe potpunu deliktnu sposobnost i odgovara za štetu koju je počinio, naravno uz pretpostavku da je duševno zdrav .

Odgovornost roditelja regulirana je člankom 1056. ZOO. koji kaže da za štetu koju drugima prouzroči dijete do navršene 7 godine života, bez obzira na krivnju odgovaraju roditelji.

Roditelji se mogu osloboditi odgovornosti ako postoje razlozi za isključenje odgovornosti, a sve prema pravilima o odgovornosti bez obzira na krivnju.

Roditelji neće odgovarati za štetu koju drugima prouzroči njihovo dijete ukoliko je šteta nastala dok je dijete bilo povjereno drugoj osobi i ako je ta osoba odgovorna za štetu.

Odgovornost roditelja i djeteta može biti i solidarna ako pored roditelja odgovara i dijete, međutim u članku 1060. stavku 1. ZOO-a propisano je da kad to pravičnost zahtjeva, a osobito obzirom na materijalno stanje roditelja i oštećenika, sud može obvezati roditelje da naknade štetu koju je prouzročio maloljetnik sposoban za rasuđivanje iako za nju nisu krivi.

„Za štetu koju je u tučnjavi prouzročila grupa dječaka od 13 i 14 godina solidarno odgovaraju svi njihovi roditelji, iako ju je počinio jedan od njih, jer su u njoj sudjelovali po zajedničkom planu.“ (Odluka Županijskog suda u Zagrebu, Gžn-1798/04 od 15.6.2004.  Ing PSP 2005./1-17.)

Ako štetu počini maloljetnik koji je pod nadzorom staratelja, škole ili druge ustanove, oštećena osoba može birati hoće li naknadu tražiti od osobe koja je bila dužna maloljetnika nadzirati ili upravo od roditelja koji su odgovorni zbog lošeg odgoja i lošeg primjera, te loših obiteljskih navika.

Čl. 1058.
(1) Za štetu koju drugome prouzroči maloljetnik dok je pod nadzorom skrbnika, škole ili druge ustanove odgovara skrbnik, škole i druge ustanove odgovara skrbnik, škola, odnosno druga ustanova, osim ako dokažu da su nadzor obavljali na način koji su obvezani li da bi šteta nastala i pri brižljivom obavljanju nadzora.

Na skrbniku, školi ili drugoj ustanovi je teret dokaza da su maloljetnik nadzirali na način na koji su to dužni činiti ili da bi šteta nastala i pri brižljivom nadziranju.

U odluci Vs, Rev-2089/01 od 26.11.2003.g. Izvor 2/03-30

„Brižljivo obavljanje nadzora nad maloljetnikom, na koje je obvezna ustanova pod nadzorom koje je maloljetnik, treba tumačiti tako da nadzor mora biti prilagođen okolnostima konkretnog slučaja.“

U konkretnom slučaju članak 1058. ZOO pravilno je primijenjen kad je zauzeto stajalište da zavod odgovara za štetu koju je počinio maloljetnik jer u tijeku povratka s ljetnog dopusta u zavod nije obavljao nadzor pa je maloljetnik pobjegao i počinio kazneno djelo krađe.

Postoji posebna odgovornost roditelja regulirana je čl. 1059. u st. 1 koji kaže da ako dužnost nadzora nad maloljetnim osobom nije na roditeljima već na nekoj drugoj osobi, oštećenik ima pravo zahtijevati naknadu od roditelja kad je šteta nastala zbog lošeg odgoja maloljetnika, poročnih navika ili lošeg primjera koje oni ostavljaju.

Ovdje je u stvari riječ o posebnoj odgovornosti roditelja zbog zanemarivanja roditeljske brige.

Prema stavu izraženom u odluci VS Rev 372/05 od 11.1.2006.g. Izv.
„Propusti roditelja u nadzoru nad njihovim sinom, neodgovarajući odgojni utjecaj na njegov odnos prema oružju i neodgovarajuće čuvanje revolvera od strane oca ima značenje radnji tuženika kao roditelja koje su dovele do štete.“