27.7.2022.

Zbog uvođenja eura slijede izmjene više zakona i propisa vezanih za privatnu zaštitu i sigurnost

U utorak, 26. srpnja započela su e-savjetovanja vezana za „izmjene brojnih zakona i propisa u procesu prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao nacionalne valute te nesmetanom i učinkovitom postupanju svih tijela uključenih u procesuiranje prekršaja utvrđenih navedenim zakonima. Potrebno je u istima zamijeniti iznose novčanih kazni izraženih u kunama tako da budu izraženi u eurima“. Stoga se predlažu izmjene svih zakona po hitnom postupku.

Nositelj savjetovanja: Ministarstvo unutarnjih poslova

Savjetovanja su otvorena do 10. kolovoza 2022.

POPIS OBJAVLJENIH ZAKONA I PROPISA VEZANIH ZA PRIVATNU ZAŠTITU I SIGURNOST:

1) Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti novčarskih institucija, s konačnim prijedlogom zakona.
Poveznica: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21371

2) Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o kritičnim infrastrukturama, s konačnim prijedlogom zakona.
Poveznica: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21377

3) Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o privatnim detektivima, s konačnim prijedlogom zakona.
Poveznica: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21367

4) Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od požara, s konačnim prijedlogom zakona.
Poveznica: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21361

5) Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, s konačnim prijedlogom zakona.
Poveznica: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21387

6) Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela, s konačnim prijedlogom zakona.
Poveznica: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21373

„Republika Hrvatska je potpisivanjem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji postala stranka Ugovora o Europskoj uniji, kao i Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju. Radi potrebe prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao nacionalne valute te nesmetanom i učinkovitom postupanju svih tijela uključenih u procesuiranje prekršaja utvrđenih navedenim Zakonima, potrebno je u istima zamijeniti iznose novčanih kazni izraženih u kunama tako da budu izraženi u eurima“, stoji u opisu navedenih savjetovanja.