17.9.2022.

Vodstvo Strukovne udruge kriminalista postavilo ciljeve i planove u budućem razdoblju

Revizija postojećeg članstva, rad na uključivanju novih članova, izrada novih iskaznica i organizacija stručnih skupova ciljevi su u djelovanju Strukovne udruge kriminalista (SUK) u budućnosti. Osim navedenih ciljeva, Udruga će u idućem razdoblju raditi na partnerstvima s institucijama i udruženjima s kojima SUK dijeli problematiku rada, primjerice sa Hrvatskim šumama i Hrvatskim vodama, a članovi Udruge aktivirati će se u povremenim predavanjima i prezentacijama za polaznike Policijske akademije. Svemu navedenom treba dodati i interes Udruge u nakladništvu, odnosno u objavama stručnih radova s područja kriminalistike, sigurnosti i zaštite.

Gore navedeno utvrđeno je na radnom sastanku vodstva Udruge održanom prošli petak u Poljanici Bistranskoj. Osim predsjednika Darka Majstorović i zamjenika predsjednika Davora Posilovića, na sastanku su sudjelovali predsjednica Izvršnog odbora Maria Zirdum i član Upravnog odbora Vladimir Miletić, koji ujedno obnaša dužnost predsjednika zagrebačke podružnice SUK-a. Sastanku su prisustvovali i članovi Izvršnog odbora Velimir Tišma i Hrvoje Filipović te članovi Nadzornog odbora Davor Solumun i Renato Matić.

U raspravi tijekom sastanka članovi vodstva Udruge iznijeli su svoje stavove oko potrebe jačanja djelovanja i rada Udruge, s time da je važno ažurirati tablice i popise članstva SUK-a po podružnicama u RH. Rad s članstvom i bazom trebao bi se intenzivirati izborom dviju novih tajnica Udruge, Mirne Karaule i Kriste Pećarine. One su zamijenile dosadašnjeg tajnika SUK-a Kristjana Vukovića kojem se vodstvo zahvalilo na dugogodišnjem angažmanu.

Kao iduće konkretne korake u radu Udruge najavljeno je potpisivanje sporazuma o suradnji s Maticom Hrvatskom, gdje je SUK već održavao skupove, te organiziranje okruglog stola "Diskrecijsko pravo policijskog službenika kod procesuiranja prekršaja" u Vlašićima na Pagu od 23. do 25. rujna 2022. Uz to su članovi vodstva istaknuli i planove na osnivanju novih podružnica SUK-a, u županijama i gradovima gdje Udruga još nije zastupljena.

(Foto: SUK)