14.5.2024.

Suradnja Strukovne udruge kriminalista i Visoke škole "CEPS-Centar za poslovne studije"

Visoka škola "CEPS - Centar za poslovne studije" iz Kiseljaka (Bosna i Hercegovina) je suvremena obrazovna institucija, koja svoj program kontinuirano usklađuje sa zahtjevima tržišta rada i procesima u nacionalnoj, europskoj i globalnoj ekonomiji, prepoznajući potrebe i trendove te izgrađujući studente u besprijekorno obrazovane, sadašnjim i budućim izazovima dorasle stručnjake, u područjima za koje je akreditirana.

Suradnja između Strukovne udruge kriminalista Republike Hrvatske i CEPS-a započela je 2016. godine, s potpisivanjem sporazuma koji je imao za cilj poticanje suradnje, stručnog i znanstveno - istraživačkog rada, kao i unaprjeđenje kvalitete visokoškolskog obrazovanja.

S obzirom da se na spomenutoj visokoškolskoj ustanovi, između ostalih, studira kriminalistika, a budući da su ciljevi SUK-a promicanje kriminalističke struke i njeno predstavljanje javnosti, ostvarivanje profesionalne komunikacije među kriminalistima, njegovanje tradicije kriminalističke znanosti, promicanje razvoja i suvremenog unapređivanja kriminalističke znanosti (pomaganje i suradnja u nastavnom, znanstvenom i stručnom radu učilištima na kojima se izučavaju kriminalistička i srodne znanosti) te pomaganje u stručnom osposobljavanju i usavršavanju kriminalista, nastavljena je uspješna suradnja kroz angažiranje članova Strukovne udruge kriminalista na CEPS-u. Jedan od predavača bila je mr. sc. Donata Strbat koja je studente CEPS-a upoznala sa najaktualnijim zbivanjima iz područja organiziranog kriminaliteta, međunarodnih kriminalnih organizacija, nasilja u obitelji, femicida i sl. Osim iz predviđene literature, predavanja se drže aktualnih tema s područja kriminalistike. Predavanja su ispunjena i zanimljivim primjerima iz prakse, pa su stoga vrlo posjećena od strane studenata CEPS-a.

Teme koje se predaju prvenstveno su usmjerene na borbu protiv kriminaliteta i terorizma i u funkciji su zaštite i sigurnosti društva uopće. Kao što znamo kriminalistika je po svojoj prirodi interdisciplinarna nauka a njena načela i pravila su neupitna za opstanak društva pa i šire, čovječanstva. Novi suvremeni pristup kriminalističkoj znanosti dokazuje nam kako se njezinim znanjima i rezultatima spoznaja koriste i brojna druga zanimanja ili profesije koje u svojem opisu imaju zadaću općenito čuvanja i održavanja sigurnosti čovjeka ali i društva u cjelini, pa je tako nedavno svjetlo dana ugledala i knjiga pod nazivom "Intuitivno - kreativna kriminalistika", koja se po svojoj metodologiji u svom istraživanju, kako i sam naslov govori, oslanja na intuiciju i kreativnost.

Treba naglasiti važnu činjenicu da je CEPS iz Kiseljaka kontinuirano, kroz različite oblike suradnje, angažirao eminentne stručnjake iz područja kriminalistike i prava od kojih bi spomenuli najznačajnije - akad. prof. dr. Nedžada Korajlića, prof. dr. Atanasa Kozareva, doc. dr. Ivana Nađa, prof. dr. Zenaida Đelmu, prof. dr. Nevzeta Veladžića, kao i stručnjake iz sigurnosnih agencija, tužiteljstava i drugih obrazovnih institucija.

Značajno je naglasiti i činjenicu da je prvo predavanje studentima nakon otvaranja suradnje između SUK-a i CEPS-a 2016. godine održao prof. dr. sc. Duško Modly, tadašnji predsjednik Strukovne udruge kriminalista na temu "Što otežava ili onemogućava profesionalni rad kriminalista?". Tom prilikom je prof. dr. Modly uručio iskaznicu za redovno članstvo u Strukovnoj udruzi kriminalista direktoru CEPS-a doc. dr. Mirzi Selimiću. (D. N.)