25.7.2017.

UN usvojio rezoluciju o protuminskom djelovanju

Pritom se naglašava pozitivan doprinos protuminskog djelovanja održivom miru i stabilnosti. Rezolucija 2365 tako "poziva zaraćene strane da odmah i u potpunosti prekinu korištenje eksplozivnih naprava koje predstavljaju kršenje međunarodnoga humanitarnog prava" i koje predstavljaju opasnost za civile, napose djecu, kao i za izbjeglice i povratnike te pripadnike mirovnih snaga, humanitarne djelatnike, policijsko i drugo osoblje.

Ukupno 15 članica VS-a rezoluciju koju je predložila Bolivija usvojilo je jednoglasno, naglasivši važnost uključivanja protuminskog djelovanja u ranoj fazi planiranja mirovnih misija i posebnih političkih misija, kao i u humanitarnim odgovorima na krize. Vijeće je također pozvalo međunarodnu zajednicu na pružanje pomoći, skrbi, rehabilitacije te socioekonomske reintegracije osoba stradalih od mina i osoba s invaliditetom općenito.

Zaključno, od glavnog tajnika UN-a zahtjeva se pružanje pravodobnih i konretnih informacija o opasnostima koje prijete od protupješačkih mina, improviziranih eksplozivnih naprava te eksplozivnih ostataka rata kao i informacije o naporima koje UN poduzima za suzbijanje ovih prijetnji prilikom izvješćivanja o mirovnim misijama i humanitarnim odzivima.