zaštitari
21.6.2024.

Percepcija i stvarnost: Kako javnost percipira zaštitare u različitim društvima

Eugen Antić

Javna percepcija zaštitara razlikuje se diljem svijeta; od visoko poštovanih profesionalaca u nekim zemljama do manje cijenjenih radnika u drugima. U Hrvatskoj, zaštitari se često doživljavaju dvojakim vrijednostima, smatrajući ih nužnim, ali ne i visoko cijenjenim dijelom radne snage. Ovaj članak istražuje percepciju zaštitara širom svijeta, utvrđujući gdje su percepcije najpozitivnije i gdje najnegativnije, razloge loše percepcije, te profil ljudi koji najčešće rade u zaštitarstvu.

U državama s visokim standardima obuke i rigoroznim regulativama, kao što su Njemačka, Japan i Švedska, zaštitari se smatraju ključnim stručnjacima unutar sigurnosnog sektora. U tim zemljama, zaštitari se podvrgavaju opsežnoj obuci i certificiranju koje ih kvalificira za raznovrsne sigurnosne zadatke. Njihova uloga je cijenjena i respektirana, a radni uvjeti su često povoljniji, što pridonosi njihovoj pozitivnoj slici. Suprotno tome, u zemljama s nižim socio-ekonomskim standardima i slabom regulacijom, percepcija zaštitarstva može biti znatno negativnija.

U Hrvatskoj, zaštitari se često smatraju radnicima s niskom razinom stručne spreme i relativno niskim primanjima. Slične okolnosti mogu se pronaći i u nekim drugim zemljama Istočne Europe, gdje zaštitari često rade pod teškim uvjetima s minimalnim pogodnostima. Percepcija zaštitara se razlikuje od zemlje do zemlje, ovisno o kontekstu. Na primjer, zaštitari koji rade u financijskim institucijama, pratnji novaca, intervencijama ili na javnim događanjima obično su više cijenjeni od onih koji su zaposleni na manje prestižnim mjestima poput trgovačkih centara, stambenih kompleksa, gradilišta ili kampova. Profesionalnost i ponašanje zaštitara također mogu značajno utjecati na njihovu percepciju u javnosti.

Koji su razlozi za lošu percepciju javnosti prema zaštitarima?

Percepcija javnosti prema zaštitarima može biti negativna zbog više faktora koji se odnose na njihovo ponašanje, izgled i profesionalne kompetencije. Izdvajamo nekoliko bitnih razloga zbog kojih zaštitari mogu biti loše percipirani od strane javnosti. Odora je ključna za dojam profesionalnosti. Ako su odore zaštitara loše kvalitete, neprimjerene ili nečiste, to može negativno utjecati na percepciju javnosti. Ponekad zaštitari ne nose odore ili ih nose u kombinaciji s civilnom odjećom, što može pojačati dojam neprofesionalnosti.

Ponašanje zaštitara u javnosti značajno utječe na dojam o njihovoj profesionalnosti. Neprofesionalno ponašanje poput sjedenja na neprimjerenim mjestima, neformalnog držanja ili neadekvatne komunikacije s ljudima može ostaviti dojam neodgovornosti i nedostatka ozbiljnosti. Zaštitari se često nalaze u interakciji s različitim ljudima unutar svojih radnih prostora. Slabe komunikacijske sposobnosti, poput nepristojnog govora, upotrebe neprimjerenog jezika ili nedostatka sposobnosti za jasno i profesionalno izražavanje, mogu štetno utjecati na dojam o njihovoj profesionalnosti.

Stav i držanje tijela zaštitara su od izuzetne važnosti. Zaštitari koji pokazuju ležernost, nezainteresiranost ili agresivnost mogu negativno utjecati na percepciju javnosti.

Profesionalizam se očituje kroz uspravno držanje, budnost i stalnu spremnost za reakciju. Zaštitari bi trebali biti temeljito upoznati sa svojim ovlastima i načinima njihove pravilne primjene. Neznanje o vlastitim ovlastima ili njihova neadekvatna upotreba može rezultirati neželjenim incidentima i umanjiti javno povjerenje u njihovu kompetentnost. Osim toga, ako zaštitari ne mogu primjereno djelovati u kriznim situacijama, to može dodatno oslabiti dojam o njihovoj efikasnosti. Zaštitari trebaju biti temeljito informirani o zakonima i propisima koji uređuju njihov rad. Neznanje o pravnim okvirima može dovesti do pogrešaka u odlučivanju i potkopati povjerenje javnosti.

Od zaštitara se očekuje da su svjesni svojih prava i dužnosti te da ih dosljedno primjenjuju. Zaštitari trebaju isijavati autoritet kako bi bili učinkoviti u svojim dužnostima. Ako nemaju autoritet, mogu se naći u situacijama gdje ih javnost neće poštovati ili shvaćati ozbiljno. Autoritet ne proizlazi samo iz fizičke snage, već i iz sposobnosti komunikacije, odlučivanja i profesionalnog rješavanja sukoba. Nedovoljna obuka i edukacija mogu rezultirati situacijama gdje zaštitari nisu opremljeni za suočavanje sa svim izazovima. To može obuhvatiti neznanje o procedurama u hitnim slučajevima, manjak vještina za rješavanje konflikata ili nemogućnost korištenja neophodne opreme. Javnost rijetko ima priliku vidjeti kako zaštitari obavljaju svoj posao i koje standarde slijede. Ovaj nedostatak transparentnosti može uzrokovati nepovjerenje i stvoriti dojam da zaštitari ne djeluju u skladu s najboljim praksama.

Veća otvorenost u komunikaciji i pokazivanje profesionalnosti mogu biti ključni u stvaranju povjerenja. Percepcija javnosti prema zaštitarima može biti negativna zbog kombinacije faktora koji uključuju lošu uniformu, neprofesionalno držanje, loš govor, nepoznavanje ovlasti, nedostatak znanja o zakonima, nedostatak autoriteta i neadekvatnu obuku. Poboljšanje ovih aspekata može značajno doprinijeti poboljšanju percepcije i profesionalizma zaštitara.

Koji profil ljudi najčešće obavlja zaštitarske poslove?

Profil zaštitara može biti raznolik, no često uključuje mlade ljude koji su tek završili školu i traže posao, pa im posao zaštitara posluži kao privremeno zaposlenje. Međutim, sve je manje takvih radnika u zaštitarstvu. U zaštitarskim poduzećima većinom rade stariji radnici blizu mirovine ili umirovljenici. Naši radnici postaju sve stariji, a kako motivirati mlađe generacije da se uključe u zaštitarsku profesiju predstavlja veliku zagonetku za sve nas.

Mnogi zaštitari su bivši vojnici ili policajci koji svoje vještine koriste u civilnom sektoru, uključujući umirovljenike ili one koji su se prijevremeno povukli iz javne sigurnosti. Posao zaštitara je popularan i među onima koji traže privremeni posao ili su u tranziciji karijere, kao i među osobama sa srednjom stručnom spremom koji traže stabilan izvor prihoda.

Javna percepcija zaštitara oblikovana je socio ekonomskim stanjem, standardima obuke, propisima i konkretnim uvjetima rada. U nekim državama zaštitari su visoko poštovani stručnjaci, dok su u drugima često izloženi negativnim stereotipima i izazovnim radnim uvjetima. Unaprjeđenje radnih uvjeta, standarda obuke i propisa može imati značajan utjecaj na percepciju zaštitara, poboljšavajući njihov status i doprinoseći većoj sigurnosti za zajednicu. Na kraju, priznanje i poštovanje uloge zaštitara su esencijalni za razvoj pozitivne javne slike i boljih uvjeta rada.