10.5.2024.

Konferencija "Novo lice urbane sigurnosti" idući tjedan u Gradskoj skupštini

Stručna konferencija „Novo lice urbane sigurnosti“ održat će u petak, 17. svibnja 2024. u Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Organizatori konferencije su Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom te HGZ.

Od govornika na konferenciji organizatori navode Gordana Bosanca s temom „Strategija urbane sigurnosti – izazovi lokalne samouprave i civilne zaštite u kontekstu suočavanja s kriznom situacijom“ te dr. sc. Marinka Ogoreca s temom „Krizna situacija i urbana sigurnost – kako poboljšati urbanu sigurnost u vrijeme kroze?“. Matea Brižić predavati će o važnosti operativnih snaga i njihovom djelovanju u kriznoj situaciji, a dr. sc. Jana Žiljak Gršić o informacijskoj sigurnosti u kriznoj situaciji. „Međunarodne mjere solidarnosti i pomoći“ tema je dr. sc. Gorana Bandova.

Nakon navedenih izlaganja slijedit će panel rasprava „Kako ojačati sposobnost lokalne zajednice u suočavanju s kriznim situacijama“ koju će voditi dr. sc, Ivana Krišto i dr. sc. Dario Matika. Sudionici panela bit će predstavnici Policijske uprave zagrebačke, Ravnateljstva civilne zaštite i dr.

Problemska pitanja na panel raspravi:

  • Kako zaštititi životnu okolinu od prirodnih i tehnoloških katastrofa?
  • Kako se suprotstaviti radikalnim pojavama i ekstremizmu u kriznoj situaciji?
  • Kako osigurati dostupna sigurna javna mjesta, siguran promet, dostupnost energenata i sl. resursa?
  • Kako ojačati socijalnu koheziju, solidarnost i uključivost građana u pružanju pomoći u kriznim situacijama?