13.6.2022.

Javni pozivi za nominacije za postignuća u sigurnosti i zdravlju na radu

 Vitomir Begović 

Znanstveno-stručni časopis „Sigurnost“, ususret obilježavanju 65. godine kontinuiranog izlaženja dajući prepoznatljiv doprinos promicanju znanja i dobre prakse  u području sigurnosti i zdravlja na radu,odlučio je učiniti novi iskorak u poticanju društveno odgovornog poslovanja, unapređenju i razvoju kulture sigurnosti na radu, putem natječaja za dodjelu nagrada za izuzetne rezultate, dobru i inovativnu praksu u razvoju i promicanju  kulture sigurnosti i zdravlja na radu za pravne i fizičke osobe te novinare. Tim se nagradama žele istaknuti izvrsnost, postignuća i koristi koje mogu donijeti dobar sustav sigurnosti i zaštite zdravlja na radu za pojedince, poslovnu te širu društvenu zajednicu.
Nagrade će se dobitnicima uručiti na 22.tradicionalnoj godišnjoj konferenciji „Izazovi za sigurnost i zdravlje na radu 2023“ koja će se održati 8.prosinca 2022.godine u Zagrebu (www.skup-znr.zirs.hr)

Nagrada Oskar za doprinos razvoju kulture  sigurnosti i zdravlja na radu  dodjeljuje se  pravnim osobama u obliku pisanog priznanja s plaketom. U kandidaturi za ovu nagradu mogu sudjelovati male, srednje i velike tvrtke.

Godišnjom nagradom i isticanjem pozitivnih primjera namjera je odati priznanje pravnim osobama koje pokazuju i potvrđuju snažnu predanost zdravlju i sigurnosti svojih radnika, ulažu napore pružajući izvanredna rješenja i inovativan doprinos poboljšanju i unapređivanju sigurnosti i zaštite zdravlja te razvoju kulture sigurnosti na radu.  
Radna mjesta s pozitivnom sigurnosnom kulturom osiguravaju: sigurnu, zdravu, motivirajuću i poželjnu radnu okolinu, voditelji su predani sigurnosti i zdravlju, povjerenje i poštovanje su temeljna načela u radnom okruženju, svatko u organizaciji osjeća se osobno predanim i odgovornim za sigurnost i zdravlje, radno okruženje je uključivo, a kontinuirano učenje je značajka organizacije.

Nagrada je priznanje za tvrtke koje su postigle primjerene rezultate i istaknule se glede provedbe sveobuhvatnih politika, sustava i mjera zaštite na radu, u usklađenosti sa zakonskim odredbama, primjeni više razine mjera od minimalno propisanih i pozitivnom praksom na tom području.

Pored toga, cilj je istaknuti najbolje primjere organizacija koje aktivno rade i pokazuju sveobuhvatan pristup upravljanju sigurnosti i zaštitom zdravlja na radu, što podrazumijeva da i poslodavci i zaposlenici ulažu trud u sprečavanje nastanka ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti povezanih s radom.
Mogu se prijaviti svi primjeri iz stvarnog života koji se odnose na inovativne i učinkovite pristupe upravljanju sigurnosti i zaštitom zdravlja na radu.
Za fizičke osobe otvoren je javni poziv za nominacije za dodjelu priznanja u obliku Povelje s plaketom.Ovo priznanje namijenjeno je istaknutim, zaslužnim  i uglednim pojedincima za iznimna postignuća u radnom opusu, koji su uzornim višegodišnjim radom i ostvarenim rezultatima dali osobni vrijedan doprinos na promicanju i unapređenju  zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika, na nacionalnoj razini kroz rad na odgovornim  poslovima u javnim i državnim institucijama te drugim djelatnostima.

U tijeku je  na osnovu javnog poziva i podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja; godišnje nagrade za novinarski rad u području sigurnosti i zdravlja na radu.
Nagrada se dodjeljuje u četiri kategorije za rad objavljen u:tiskanom, radijskom televizijskom i internetskom novinarstvu,za najbolji objavljeni rad prema kriteriju aktualnosti teme, obrade problema ili primjera dobre prakse u promicanju kulture, unapređivanju sigurnosti i zdravlja na radu.
Za nagradu  za novinarski rad u području sigurnosti i zdravlja na radu mogu se prijaviti radovi kojima se:podiže razina svijesti o važnosti sigurnosti i zdravlja na radu;ukazuje na probleme u primjeni mjera prevencije, organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika;promovira primjere dobre prakse iz područja sigurnosti i zdravlja na radu;promiče unapređivanje mjera i aktivnosti iz područja sigurnosti i zdravlja na radu; koji se odlikuje originalnošću; sadržajno i načinom prezentacije, te radovi koji su objavljeni u medijima koji djeluju na području Republike Hrvatske u razdoblju od 1. siječnja do 15. listopada tekuće godine u kojoj se dodjeljuje nagrada.

Rok za prijavu za sva priznanja je  15.listopada 2022.

O pristiglim nominacijama odlučivati će stručna Povjerenstva u čijem radu će sudjelovati uz uredništvo časopisa „Sigurnost“, predstavnici udruga i institucija iz područja zaštite na radu i zaštite zdravlja,profesionalnih udruženja, socijalnih partnera;poslodavaca i sindikata , i  stručnjaci iz određenih područja.
Javni pozivi  za sve nominacije  i obrasci za prijavu  dostupni su na (www.sigurnost.eu i www.skup-znr.zirs.hr)
U suradnji s visokoškolskim obrazovnim ustanovama koje djeluju u području sigurnosti i zaštite , časopis „Sigurnost“ dodijeliti će i nagrade studentima  s najboljiim ocjenama i završnim radovima na specijalističkim diplomskiim studijima sigurnosti i zaštite.