8.9.2021.

Idući mjesec webinar o međunarodnoj normi ISO 22301:2019 za sigurnost, otpornost i kontinuitet poslovanja

Europsko društvo inženjera sigurnosti (ESSE) održat će 7. listopada 2021. međunarodni webinar Međunarodna norma ISO 22301:2019 sigurnost i otpornost - sustavi upravljanja kontinuitetom poslovanja – zahtjevi. Webinar je dio ESSE-ovog programa stalnog stručnog usavršavanja za zaštitu, a u programu je predviđeno izlaganje nekoliko predavača.

Nina Ugrinoska iz Skopja predavat će o zahtjevima normi (standarda) ISO 22301, a Darko Kordovan iz Zagreba o "planu projekta implementacije ISO 22301 u organizaciju". Tomislava Sabo Pavunić će potom predavati o "auditu i certifikaciji ISO 22301", dok će webinarom moderirati predsjednik ESSE-a dr. Josip Taradi.

„Jesensku sezonu stalnog stručnog usavršavanja za zaštitu nastavljamo, još uvijek, online webinarima zbog situacije s pandemijom COVID-19. ESSE stoga poziva na webinar u kojem ćemo se upoznati s osnovama nove međunarodne norme ISO 22301:2019.  Kako su upravo brojni zahtjevi sigurnosnih rizika i mjera zaštite osnovni uvjet osiguranja i upravljanja kontinuitetom poslovanja svake organizacije, time je i ova norma pogodna za sustavni doprinos unapređivanju sigurnosti i potrebe za stručno usavršavanje za zaštitu“, poručuju iz ESSE-a.

Sudjelovanje na webinaru je besplatno, uz obveznu prijavu do 1. listopada 2021. na linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe751vIv8IlLXW6TAkJRlLTXCRl2BQ97Ur7gL2KPia7pUzPbw/viewform