16.1.2020.

Dan međunarodnog priznanja RH i Dan mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja

Nakon što je neovisnost Hrvatske proglašena 25. lipnja 1991. godine sljedeći dan priznala ju je Slovenija, koja tada ni sama još nije bila međunarodno priznata. Uz Sloveniju su još i Litva i Latvija te Ukrajina, koje u tom vremenu nisu imale međunarodno priznanje, tijekom jeseni 1991. donijele odluke o priznanju Hrvatske.

Prva međunarodno priznata država koja je 19. prosinca 1991. odnijela odluku o priznanju samostalnosti Hrvatske je Island. Istoga dana takvu je odluku donijela i Njemačka, ali ona je stupila na snagu 15. siječnja – na dan priznanja ostalih država članica Europske zajednice.

Sveta Stolica i San Marino uputili su priznanje Hrvatskoj 13. i 14. siječnja 1992., a do kraja siječnja iste godine priznale su je ukupno 44 države svijeta.

Primitak Hrvatske u Ujedinjene narode 22. svibnja 1992. godine kruna je međunarodnog priznanja Hrvatske koja je postala članicom mnogih međunarodnih organizacija i održava diplomatske veze s većinom međunarodno priznatih zemalja svijeta.

Na dan 15. siječnja obilježava se i 22. obljetnica završetka mirne reintegracije Istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske.

Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i Dan mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja u Hrvatskoj se obilježava kao spomendan.