VATRODOJAVA I ZAŠTITA OD POŽARA
20. 9. 2023., Westin Zagreb Hotel

 

Konferencija Vatrodojava i zaštita od požara održat će se u organizaciji časopisa Zaštita, uz pokroviteljstvo Ministarstva unutarnjih poslova (MUP), Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ), Hrvatske gospodarske komore (HGK) te partnerstvo Hrvatske udruge za zaštitu od požara 20. rujna 2023. u Zagrebu, u hotelu Westin.

Vatrodojavni i protupožarni sustavi izuzetno su važan segment u zaštiti osoba i svih oblika imovine, a pravovremenom detekcijom požara umanjuje se mogućnost stradavanja ljudi i sprečavaju se ogromne financijske štete. Ulaganje u kvalitetan sustav vatrodojave i zaštite od požara iznimno je važan segment sigurnosti poslovnih, industrijskih i stambenih prostora.

Stručne teme koje konferencija Vatrodojava i zaštita od požara obrađuje su: Najava izmjena i dopuna Zakona o zaštiti od požara; Primjena Zakona o vatrogastvu (izazovi, obveze i novosti); Nove tehnologije za vatrodojavu i protupožarne sustave; Primjena i način korištenja vatrodojave i ZOP-a; Izazovi ugradnje i protupožane zaštite solarnih sustava (panela); Izvedeni projekti; Integracija vatrodojave sa sustavima tehničke zaštite; Povezivanje sustava za dojavu požara; Inteligentni sustavi za vatrodojavu i detekciju požara; Stabilni sustavi za gašenje požara; te suodnos Zakona o vatrogastvu sa Zakonom o zaštiti od požara.

Osim stručnih izlaganja, na Konferenciji će se, kroz panel rasprave, razmotriti stanje regulative, operative, normi i dostupnih tehnologija.

Stručne teme koje konferencija obrađuje:

 • Izmjene i dopune Zakon o zaštiti od požara (novosti i najave)
 • Primjena Zakona o vatrogastvu (izazovi, obveze i novosti)
 • Nove tehnologije za vatrodojavu i protupožarne sustave
 • Primjena i način korištenja vatrodojave i ZOP-a
 • Izazovi ugradnje i protupožarne zaštite solarnih sustava (panela)
 • Izvedeni i aktualni projekti
 • Integracija vatrodojave i ZOP-a sa sustavima tehničke zaštite
 • Povezivanje sustava za dojavu požara
 • Inteligentni sustavi za vatrodojavu i detekciju požara
 • Stabilni sustavi za gašenje požara
 • Suodnos Zakona o vatrogastvu sa Zakonom o zaštiti od požara

 

 

 

Za dodatne informacije obratite se:

Nataša Gajski Kovačić
E-mail: natasa.gajski@zastita.info
Mob: +385 99 61 61 038