12. 10. 2021., Westin Zagreb Hotel

 

Vatrodojavni sustavi izuzetno su važan segment u zaštiti osoba i svih oblika imovine, a pravovremenom detekcijom požara umanjuje se mogućnost stradavanja ljudi i sprečavaju se ogromne financijske štete. Ulaganje u kvalitetan sustav vatrodojave stoga je iznimno važan segment sigurnosti poslovnih i stambenih prostora.

Stručne teme koje konferencija Vatrodojava i zaštita od požara obrađuje su: Primjena Zakona o vatrogastvu (izazovi, obveze i novosti); Nove tehnologije za vatrodojavu i protupožarne sustave; Primjena i način korištenja vatrodojave; Integracija vatrodojave sa sustavima tehničke zaštite; Povezivanje sustava za dojavu požara; Inteligentni sustavi za vatrodojavu i detekciju požara; Stabilni sustavi za gašenje požara, Rezultati protupožarne sezone 2021. te suodnos Zakona o vatrogastvu sa Zakonom o zaštiti od požara.

Osim stručnih izlaganja, na Konferenciji će se, kroz panel rasprave, razmotriti stanje regulative, operative, normi i dostupnih tehnologija.

Ne zaboravite se prijaviti!

 

 

 

Za dodatne informacije obratite se:

Nataša Gajski Kovačić
E-mail: natasa.gajski@zastita.info
Mob: +385 99 61 61 038