12.5.2021.

Zajednička stijenska vježba Stanica Zadar i Zagreb na Anića kuku

HGSS je već godinama prisutan u NP Paklenica na ugovorenim dežurstvima tijekom turističke sezone i većim državnim praznicima. U Parku dežuraju sve Stanice HGSS-a iz cijele Hrvatske. Ovog vikenda HGSS Stanice Zagreb i Zadar odradile su zajedničku stijensku vježbu u tri linije na Anića kuku u NP Paklenica.

Ovakvom vježbom prije same sezone uhodavaju se standardni postupci u slučajevima stijenskih akcija u kojima spašavatelji zajednički sudjeluju na dežurstvima u realnim situacijama. Nažalost ove godine već smo imali dvije akcije u stijeni Anića kuka od čega jedna sa smrtnim ishodom.

HGSS Stanica Zadar koja je prisutna u NP tijekom cijele godine odradila je prvu vježbu stijenskog spašavanja ranije u travnju u sektoru Vitrenik gdje je pripremljena linija koja će biti korištena i na skorašnjem tečaju ljetnih tehnika spašavanja HGSS-a kojeg vodi zadarski kandidat za instruktora. Vježbama se osim stjecanja iskustva mlađih spašavatelja, usavršavanja tehnika i upoznavanja sa novitetima u spašavanju članovi HGSS-a upoznaju sa lokacijama kao i jedni sa drugima, što je u našim akcijama važan sigurnosni faktor.