13.2.2020.

Ususret konferenciji Izazovi Schengena i sigurnost javnih prostora

Konferencija je podijeljena u dva dijela. Prvog dana govorit će se o Schengenu, o tome koji su izazovi pred Hrvatskom u cjelini, ali i pred lokalnim zajednicama; o postignućima Schengena, jačanju vanjskih granica...

Hrvatska je iz Europe dobila zeleno svjetlo za ulazak u schengensku zonu no posljednjih se godina Schengen našao pod pritiskom niza izazova (imigracija, neodgovarajuća politika azila, sigurnosne ugroze) te se sve češće može čuti da ga se mora reformirati.
Govorit će se i o migracijama - identificiranju prošlih, sadašnjih i novih faktora migracije, razumijevanju političke ekonomije migracija, kao i o izbjegličkoj situaciji, naporima koji se provode na integraciji, uvjetima u izbjegličkim kampovima... Čut ćemo i kakvi su lokalni odgovori na migraciju.

Drugog dana konferencije govorit će se o civilno kriznom upravljanju. Saznat ćemo koje su to nove tehnologije za pametne gradove - najnoviji projekti Smart Cityja - tehnologije koje ulažu u kvalitetniji život ljudi, mogućnostima novih tehnologija u ostvarivanju sigurnosti gradova - mobilnost, koristi od AI za građane, IoT povezivanje, sigurnost podataka...
Sudionici konferencije vidjet će i kako u praksi izgleda javno-privatno partnerstvo u sigurnosti javnih prostora i koja je uloga građana u održivosti lokalne zajednice.

Od dosad potvrđenih predavača izdvajamo Vladu Zorića iz Janafa, Roberta Mikca, profesora s Fakulteta političkih znanosti, Tomislava Jarmića, pomoćnika pročelnika za komunalno gospodarstvo i civilnu zaštitu Varaždinske županije, Lidiju Stolicu, predsjednicu Hrvatskog ceha zaštitara...
U sklopu konferencije bit će organizirana i pokazna vježba  civilne zaštite i OSRH. Konferencija se održava pod pokroiviteljstvom Grada Varaždina i Varaždinske županije te uz potporu Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa. 
Više o konferenciji