11.6.2021.

Što hrvatska industrija može ponuditi u obnovi potresom oštećenih ili uništenih građevina?

Što hrvatska industrija može ponuditi u obnovi potresom oštećenih ili uništenih građevina, s kojim izazovima se suočava te kakva joj pomoć treba i od koga da bi katastrofu koja je zadesila hrvatske gradove iskoristila za rast građevnog sektora i prateće industrije? Kako će novi trendovi kao što su povećanje energetske učinkovitosti industrijskih procesa i korištenje alternativnih goriva, smanjenje proizvodnje otpada u industrijskim procesima i proizvodnja inovativnih proizvoda iz njih, smanjenje emisije CO2 i transformacija na klimatski neutralan sektor, smanjenje negativnih utjecaja na okoliš te puna primjena kružnog gospodarstva, utjecati na tempo i količinu proizvodnje industrije nemetala i građevnih materijala, odnosno na razvoj inovativnih proizvoda, samo su neke od tema o kojima će se raspravljati na ovoj konferenciji.

O navedenim pitanjima razgovarati će se tijekom konferencije koju organizira Hrvatska gospodarska komora u Sisku, 15. lipnja 2021. godine, s početkom u 11 sati.

Cilj konferencije je potaknuti širu raspravu o značajkama u sektoru građevnog materijala, promovirati domaće proizvođače te istaknuti njihovu ulogu u procesima obnove i oporavka ukupnog građevnog sektora. Promovirat će se i platforma Katalog hrvatskih proizvoda koju je razvila Hrvatska gospodarska komora s ciljem promoviranja dostupnih domaćih proizvoda. Uz navedeni cilj, tijekom konferencije razgovarat će se i o potencijalu građevnog otpada i njegovog korištenja u proizvodnim procesima te promovirati Burza otpada kao alat koji može pomoći u realizaciji ove transformacije.

Konferencija će biti organizirana kao hibridni događaj koje možete pratiti preko Youtube kanala HGK te za njezino praćenje nije potrebna prijava.

Konferencija  će  prezentirati  potencijal  industrije građevnog materijala,  novih  materijala  i gospodarenja građevnim otpadom. Tijekom panela raspravljat će se o izazovima industrije građevnog  materijala  u  kontekstu  povećanja  cijena  sirovina,  osiguravanja  konkurentnosti, plasmana proizvoda te inovativnosti. Dodatno, kroz dijalog dionika razmotrit će se način bržeg ostvarivanja postavljenih ciljeva iz Europskog zelenog plana.

Hoće li država omogućiti stimulacije za one koji u obnovi budu koristili hrvatske proizvode, kako bi od obnove potresom uništenih građevina profitirala i prateća industrija? Planirana obnova može potaknuti i promjene trendova koji će stanogradnju, energetsku obnovu zgrada te sanaciju nakon potresa, kao i građevnu industriju usmjeriti ka visokogradnji.

Kako će novi trendovi kao što su povećanje energetske učinkovitosti industrijskih procesa i korištenje alternativnih goriva, smanjenje  proizvodnje  otpada  u  industrijskim  procesima  i  proizvodnja  inovativnih  proizvoda  iz njih, smanjenje emisije CO2i transformacija na klimatski neutralan sektor, smanjenje negativnih utjecaja na okoliš te puna primjena kružnog gospodarstva, utjecati na tempo i količinu proizvodnje industrije  nemetala  i građevnih materijala,  odnosno  na  razvoj  inovativnih  proizvoda,  samo  su neke od tema o kojima će se raspravljati na ovoj konferenciji.

Građevni otpad predstavlja vrijednu sirovinu te je u fokusu novog Akcijskog plana za kružno gospodarstvo. U Republici Hrvatskoj ovaj otpadni materijal još se uvijek ne sakuplja u dovoljnoj količini, a posljedično količinu koja se reciklira i koristi kao sirovina potrebno je značajno povećati. Poseban  izazov  predstavlja  gospodarenje  građevnim  otpadom  nastalim  uslijed  potresa  u Republici Hrvatskoj. Sustav gospodarenja građevnim otpadom još uvijek je u izgradnji, a trenutno se  za  područje  Sisačko-moslavačke  županije  provode  izvanredne  mjere  koje  je  donijelo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Potrebno je ubrzati procese vezane uz izgradnju sustava i kapaciteta za obradu građevnog otpada, olakšati procese proglašenja nusproizvoda i ukidanja statusa otpada u cilju promicanje industrijske simbioze u građevnom sektoru.

Događanje možete  pratiti  preko  Youtube  kanala  HGK: https://youtu.be/CF562vdka_c