zaštitari
14.12.2023.

Sektor privatne zaštite važan čimbenik sigurnosti poslovanja

Dražen Lučić

Sektor privatne zaštite izrazito je prilagodljiv i neophodan za funkcioniranje društva, a njegova važnost i učinkovitost potvrđena je i u zadnjih nekoliko godina kada je uspješno odgovorio na izazove i neprilike izazvane pandemijom COVID-a-19 i potresima u Zagrebu i na Banovini. Udruženje istražnih i zaštitnih djelatnosti HGK, koje okuplja 264 članice (zaštitarske tvrtke, tvrtke koje se bave tehničkom zaštitom, detektivske agencije, tvrtke koje se bave protupožarnom zaštitom i razna druga udruženja te organizacije unutar sektora sigurnosti) upravo tu prilagodljivost i otpornost sektora privatne zaštite, kao i odliku sektora da ide u korak s vremenom i novim tehnologijama, vidi kao polaznu točku za razvoj u budućnosti.

Uvođenje novih tehnologija, uz razumijevanje važnosti stalne izobrazbe djelatnika, ali i korisnika usluga, čini polaznu točku i čvrst temelj za daljnji razvoj sektora privatne zaštite. Ubrzane promjene tehnoloških i geostrateških prilika stvaraju potrebu rasterećenja pitanja sigurnosti s tijela javnih vlasti na privatni sektor. Razvoj bespilotnih letjelica i umjetne inteligencije samo su neke od modernih tehnologija koje su odavno implementirane u sustave privatne zaštite. Uz to, Udruženje kroz sve dostupne resurse predstavlja poveznicu ubrzanog razvoja sektora privatne zaštite, koji u Europskoj uniji postupno preuzima zadatke u sustavu javne i državne sigurnosti.

U RH registrirano je 275 gospodarska subjekta koja se bave poslovima privatne zaštite, čiji godišnji prihodi prelaze 430 milijuna eura. U sektoru privatne zaštite zaposleno je preko 12.500 djelatnika.

Udruženje istražnih i zaštitnih djelatnosti HGK promiče interese gospodarskih subjekta iz sektora privatne zaštite, trajno povezujući javne i privatne dionike cjelokupnog sustava sigurnosti RH. Suradnja s akademskom zajednicom bitna je odrednica koja Udruženju otvara značajne mogućnosti edukacije i usavršavanja članica. Promiče se suradnja s gospodarskim subjektima i potom s nadležnim ministarstvom, kako bi se ukazalo na glavne probleme sektora te predložila moguća rješenja, koja bi zadovoljila i poslodavce i zahtjeve tržišta.

Jedna od temeljnih aktivnosti Udruženja istražnih i zaštitnih djelatnosti HGK je provedba izobrazbe za članice Udruženja i korisnike njenih usluga, a edukacija se uglavnom odvija kroz hibridne radionice koje su najbolji format jer omogućuju uključivanje zainteresiranih tvrtki iz cijele Hrvatske. Teme iz područja sigurnosti prepoznate su kao važne za pružatelje i primatelje usluga privatne zaštite.

Jedan vid promicanja uspješnog rada članica ovog Udruženja je i preko platforme "Hrvatske kuće sigurnosti", kojoj je Hrvatska gospodarska komora jedan od suosnivača. Na internetskim stranicama www.sigurnatocka.hr objavljuju se svi bitni događaji i informacije iz sektora privatne zaštite. Osnivajući platformu, HGK je prepoznao značaj povezivanja i zajedničkog nastupa različitih dionika sustava privatne sigurnosti, kako prema nositeljima javne sigurnosti i vlasti, tako i prema primateljima usluge, prije svega kroz promicanje sigurnosne kulture.

Pravila EU o kibernetičkoj sigurnosti, uvedena 2016. ažurirana su Direktivom NIS2, koja je stupila na snagu 2023. Proširenjem područja primjene pravila o kibernetičkoj sigurnosti na nove sektore i subjekte, dodatno se poboljšava otpornost i kapaciteti za odgovor na incidente javnih i privatnih subjekata, nadležnih tijela i EU-a u cjelini. Mnoga trgovačka društva i razne organizacije koje dosad nisu bile obuhvaćene poljem primjene NIS-a, morat će početi razmišljati o vlastitoj razini kibernetičke sigurnosti, a upravo tu privatni sektor zaštitnih djelatnosti ima veliko područja za rast poslovanja.