14.5.2024.

Saznajte koje su vam mogućnosti za financiranje projekata u području sigurnosti kroz program Obzor Europa

Obzor Europa okvirni je program Europske unije za istraživanja i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Riječ je o jednom od ključnih instrumenata Unije za jačanje Europskog istraživačkog prostora, osnaživanje europske konkurentnosti, usmjeravanje i ubrzavanje digitalne i zelene tranzicije, europskog oporavka, pripravnosti i otpornosti. To ga čini najambicioznijim te ujedno i najvećim transnacionalnim okvirnim programom za istraživanje i inovacije u svijetu.

CIVILNA SIGURNOST ZA DRUŠTVO

Unutar programa Obzor Europa nalazi se i područje klastera 3  ̶  Civilna sigurnost za društvo koji se bavi izazovima koji proizlaze iz trajnih sigurnosnih prijetnji uključujući kiberkriminal kao i prirodne katastrofe te one izazvane ljudskim djelovanjem. Kako bi odgovorili na sigurnosne izazove kroz program Obzor Europa, Europska komisija financira istraživačko-inovacijske projekte o upravljanju kriznim situacijama, borbi protiv kriminala i terorizma, vanjskoj sigurnosti i sigurnosti granica, kibernetičkoj sigurnosti, privatnosti i povjerenju.

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA ZA PRIJAVITELJE U PODRUČJU SIGURNOSTI 2024.

Europska komisija otvorit će 25 tema unutar natječaja za prijavu projektnih prijedloga 27. lipnja 2024. s rokom prijave 20. studenog 2024. godine. Informacije o temama i uvjetima prijave možete pronaći podijeljene po tematskim cjelinama/natječajima:

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Za većinu poziva na dostavu projektnih prijedloga potrebna je prijava međunarodnog konzorcija od najmanje 3 partnera iz 3 različite EU ili pridružene zemlje. Različite vrste organizacija mogu se prijaviti za financiranje iz programa Obzor Europa pod uvjetom da imaju operativne i financijske kapacitete za provedbu predloženih aktivnosti. Prijavitelji u klasteru 3 mogu biti:
•    sveučilišta i istraživački instituti, osobito u područjima kibernetičke sigurnosti, istraživanja i inovacija u sigurnosti, informacijskih i komunikacijskih tehnologija, umjetne inteligencije, društvenih i humanističkih znanosti
•    industrija i mala i srednja poduzeća u područjima kibernetičke sigurnosti, istraživanja i inovacija u sigurnosti, IKT-a, umjetne inteligencije
•    europske organizacije za standardizaciju
•    ministarstva, nacionalne i lokalne vlasti
•    policijske agencije, granična i carinska uprava, službe za upravljanje kriznim situacijama, službe civilne zaštite
•    hitne službe, bolnice, medicinski centri
•    spasilačke službe nevladinih organizacija
•    operatori kritične infrastrukture
Ova lista ne isključuje mogućnost prijave drugih institucija, a u skladu s pravilima programa Obzora Europa te pojedinačnih natječaja.

NACIONALNI SUSTAV PODRŠKE

Nacionalne osobe za kontakt zajedno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja sustavno rade na promicanju vidljivosti programa i njegovih mogućnosti te pružaju usluge informiranja i savjetovanja potencijalnim prijaviteljima i korisnicima programa.
Informativni dan Civilne sigurnosti za društvo programa Obzor Europa bit će organiziran 20. lipnja 2024., a na njemu će biti predstavljeni natječaji klastera 3 koji će se financirati u 2024. godini, primjeri dobre prakse uspješnih hrvatskih prijavitelja te najvažnije informacije za potencijalne prijavitelje. Program te poveznica za registraciju na događanje bit će objavljeni uskoro na nacionalnom portalu Obzor Europa.

Ako želite primati novosti iz područja Civilne sigurnosti za društvo registrirajte se na sljedećoj poveznici, a za više informacija obratite se svojim nacionalnim osobama za kontakt:

Ana Knežević
Nacionalna osoba za kontakt za klaster 3 – Civilna sigurnost za društvo
Agencija za mobilnost i programe EU
E-pošta: ana.knezevic@ampeu.hr
Telefon: +385 (0)1 5557 852    

Maja Salapić
Nacionalna osoba za kontakt za klaster 3 – Civilna sigurnost za društvo
Agencija za mobilnost i programe EU
E-pošta: maja.salapic@ampeu.hr
Telefon: +385 (0)1 4106 366