13.1.2020.

rescEU – Europska služba za spašavanje

Civilna zaštita Republike Hrvatske stavlja u fokus jačanje kapaciteta Mehanizma Unije za civilnu zaštitu u području prevencije i implementaciji novih rescEU kapaciteta – a pogotovo promoviranju prijelaznih rescEU kapaciteta u gašenju požara te na daljnjoj implementaciji trajnih rescEU kapaciteta za gašenje požara, za KBRN i medicinskih kapaciteta. Ovaj dvojaki doprinos koji obuhvaća prevenciju i odgovor na katastrofe sinergijski jača europsko okruženje solidarnosti i sigurnosti.

Novi rescEU kapaciteti za odgovor se uspostavljaju kako bi se pružila pomoć u situacijama u kojima ukupni postojeći kapaciteti na nacionalnoj razini i oni kapaciteti koje su države članice prijavile u Europske udružene kapacitete za civilnu zaštitu (ECPP) nisu u mogućnosti osigurati učinkovit odgovor u različitim vrstama katastrofa. Republika Hrvatska je aktivno uključena u ovu aktivnost dajući doprinos svojim kapacitetima za gašenje požara iz zraka.

Inicijalno prijelazno razdoblje za službu rescEU trajat će do 2025. godine. Bit će dodano još više kapaciteta i resursa kako bi se razvile rezerve koje će moći odgovoriti na različite vrste katastrofa, uključujući medicinske hitne slučajeve te biološke, radiološke, kemijske i nuklearne nesreće. Služba rescEU dodatno će ojačati sposobnost EU-a za sprečavanje katastrofa, kao i za odgovarajuće pripreme i odgovor u slučaju katastrofa. U sklopu Unije koja se temelji na solidarnosti, služba rescEU jamči da se nijedna zemlja neće morati sama suočavati s teškim situacijama.