12.1.2021.

Pregled aktivnosti operativnih snaga

Ravnateljstvo civilne zaštite donijelo je 11. siječnja dva naloga za mobilizaciju:

1. Nalog za mobilizaciju pravne osobe Tim Mont, za potrebe prijevoza kontejnera za zbrinjavanje stanovništva na potresom pogođenim područjima u Sisačko-moslavačkoj županiji, a temeljem Zaključka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

2. Nalog za mobilizaciju Hotela Panonija, Sisak, za potrebe zbrinjavanja ugroženog stanovništva nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji (za boravak i osiguranje prehrane osoba), a temeljem zaključka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
 
Tijekom 11. siječnja na raznim aktivnostima u svezi potresa bilo je ukupno angažirano 138 pripadnika civilne zaštite (od toga 76 djelatnika Ravnateljstva civilne zaštite te 52 pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite).

Državna intervencijska postrojba civilne zaštite bila je angažirana na sljedećim zadaćama:
 

 •     prijevoz starog kruha za prehranu životinja u 9 sela (Majski Trtnik, Bjele Vode, Mali Gradac, Veliki Gradac, Martinovići, Sibić, Slana, Veliki Šušnjar, Vratečko)
 •     pratnja kontejnera iz donacije BiH i Srbije - postavljeno 8 kontejnera
 •     prijevoz i postavljanje kontejnera iz Robnih rezervi – 2 kontejnera
 •     postavljanje 1 šatora Luščanima
 •     održavanje baze operacija (kampa)
 •     prijevoz i opskrba goriva za operativne snage na saniranju posljedica potresa
 •     prijevoz 16 kreveta, 13 deka, 5 vreća za spavanje (Petrinja, Mošćenica, Glina i Veliki Šušnjar)
 •     prijevoz 3 grijalice (Petrinja, Glina i Mošćenica)
 •     dostava hrane, šatora i potrepština u suradnji s HGSS-om
 •     organizacija prijevoza kontejnera za Milku Mađarac u mjesto Veliki Gradec - 8
 •     snimanje i mapiranje – Majske Poljane

 

POLICIJA

Angažirano je 217 policijskih službenika sa 72 vozila:
 

 •     kontinuirano su obilazili nastradala područja, usmjeravali promet, skrbili o sigurnosti imovine i pružali pomoć građanima
 •     vršena je pojačana kontrola vozila i osoba u prometu, a pregledom 39 teretnih vozila nisu utvrđene kažnjive radnje vezane za prijevoz i otkup stoke kao niti druge kažnjive radnje iskorištavanjem elementarne nepogode
 •     kontrolirano je 126 osobnih vozila kojom prilikom je utvrđeno 24 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Ukupno je kontrolirano 185 osoba
 •     na prilaznim cestovnim pravcima u smjeru navedenih područja postavljena su 4 kontrolna policijska punkta na kojima je bilo angažirano 8 policijskih službenika
 •     od strane Policijske uprave zagrebačke, Policijske uprave karlovačke i Policijske uprave Požeško-slavonske uspostavljeno je 7 punktova na prilazu PU sisačko-moslavačkoj, na kojima nije bilo odvraćanja osoba i vozila koje nisu imale opravdan razlog odlaska na područje pogođeno potresom
 •     u protekla 24 sata od strane drugih ustrojstvenih jedinica MUP-a izvršene su pratnje 6 konvoja, dok su policijski službenici PU sisačko-moslavačke izvršili 1 pratnju, prilikom čega nije bilo nepredviđenih situacija
 •     zaprimljena je dojava o oštećenju tvorničkog dimnjaka u industrijskoj zoni bivše željezare Sisak, nakon čega je bila zatvorena pristupna cesta u neposrednoj blizini za sav promet
 •     prilikom obilaska mjesta Čukor policijski službenici su uočili blago klizište terena iza kbr. 14, 16 i 20, o navedenom upoznat stožer u Hrvatskoj Kostajnici koji su poduzeli daljnje potrebne radnje vezano za stanovništvo koje živi na navedenim adresama

 

MINISTARSTVO OBRANE RH (HRVATSKA VOJSKA)

Angažirano je 346 pripadnika.

Aktivnosti na području grada Siska, Petrinje, Gline, Lekenika i na području Banovine.
 

 •     Sisak (bolnica) popuna gorivom agregata ekspedicijskog kampa i inženjerijskih strojeva, servis agregata
 •     geosondiranje nasipa rijeke Kupe u gradu Petrinji, geosondiranje od ušća Petrinjčice u Kupu nizvodno prema Sisku i uzvodno prema Brestu
 •     ispomoć Crvenom križu i volonterima prilikom podjele humanitarne pomoći
 •     obilazak šatora po lokacijama, te provjera ispravnosti zbog vremenskih neprilika
 •     prijevoz humanitarne pomoći za Crveni križ
 •     Majske Poljane - uređenje prilaza i nogostupa na dionici ceste
 •     Roviška- čišćenje ceste od snijega i sanacija dijela ceste
 •     Lekenik- Sisak(stadion)- prijevoz 13 Turskih kontejnera
 •     Obavještajna pukovnija vršila terenska izviđanja stanja i potreba lokalnog stanovništva (skeniranje područja) te koordinaciju potreba sa Crvenim križem i CIMIC predstavnikom u Operativnom stožeru civilne zaštite (područje Banovine) sa 5 mobilnih timova
 •     istovar 6 mobilnih kućica u Lekeniku – zadaća se nastavlja idući dan
 •     smještaj civila u vojarni “Pk Predrag Matanović”, pružanje usluga prehrane i zdravstvene zaštite – 156 osobe pogođene potresom, 28 pripadnika HCK

 

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

Angažirana su 163 vatrogasaca sa 46 vozila.
 

 •     vatrogasne snage su tijekom 11. siječnja 2021. godine nastavile sa radom na intervencijama, ali znatno manjeg intenziteta s obzirom da su vremenski uvjeti onemogućavali puni angažman vatrogasaca na poslovima koji su se do sada intenzivno radili - uklanjanje oštećenih dimnjaka, sanacije krovišta, uklanjanje crjepova i osiguravanje ruševnih zgrada
 •     odrađivale su se one intervencije koje su bile žurne i uvjetovale sanaciju objekta (najčešće krovova) kako ne bi vremenske nepogode uzrokovale još veće štete. Sukladno navedenom otpušten je jedan dio vatrogasaca te se na terenu nalazi potreban broj vatrogasaca za trenutnu situaciju.
 •     Prema trenutno obrađenim podacima 11. siječnja evidentirano je 67 vatrogasnih intervencija
 •     ukupan broj vatrogasaca, vatrogasnih vozila i ukupan broj odrađenih intervencija po pojedinim vatrogasnim operativnim zonama (VOZ Petrinja, Sisak, Glina i VZG Kutina):
 •                - VOZ Petrinja: 53 vatrogasaca sa 14 vatrogasna vozila; evidentirano 1 intervencija
 •                - VOZ Sisak: 35 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila; evidentirano 32 intervencija
 •                - VOZ Glina: 75 vatrogasaca sa 22 vatrogasnih vozila; evidentirano 148 intervencija
 •     u ispomoći Sisačko-moslavačkoj županiji angažirani su vatrogasci iz 10 vatrogasnih zajednica županija te Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Šibenik, Split i Dubrovnik
 •     jedna od važnijih aktivnosti koja se nastavila, a jučer uspješno odrađena i popraćena, je nastavak sanacije Katedrale u Sisku gdje su uklonjeni zvonici

 

HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Angažiran je 71 član HGSS-a iz 14 stanice
 

 •     odrađeno je ukupno 39 zadataka
 •     vršena je opskrba hranom, vodom, lijekovima i ostalim potrepštinama, te svi ostali zadatci koje zahtjeva situacija
 •     od 09. siječnja vršili su obilazak udaljenih na području Dvora, Gline, Petrinja, Donji Kukuruzari i Majur. U obilasku terena uočene su žurne i manje žurne potrebe lokalnog stanovništva (primjerice hitan medicinski slučaj zbog starije osobe u Dragotini, nedostatak pitke vode u Gornjoj Mlinogi te je utvrđeno da više obitelji trebaju opskrbu na dnevnoj ili dvodnevnoj osnovi
 •     zbog vremenskih uvjeta visinski timovi nisu na terenu već analiziraju prikupljene podatke s terena i planiraju buduće zadaće

 

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Na terenu su bila 252 djelatnika i volontera.
 

 •     podijeljeno je 8,74 tone hrane, 5.790 toplih obroka za stanovništvo i 1.385 obroka za operativne snage na terenu
 •     podijeljeno je 35 grijalica i 2 agregata
 •     provedeno je ukupno 231 usluga psihosocijalne pomoći
 •     posjećeno je 148 sela i zaselaka
 •     služba traženja evidentirala 1919 osoba, od čega 581 na potresu pogođenom području te 1204 u drugim dijelovima RH (utvrđivanje lokacije za 134 osoba u tijeku, koje se premještaju)

 

Aktivnosti Službe traženja na dan 11. siječnja:
 

 •     ažuriranje popisa osoba koje se nalaze u vojarni (164 osobe)
 •     zaprimljen 1 zahtjev za traženje
 •     izlazak na terenu mobilnog tima ST (Sisak, kontejnersko naselje Češko selo)
 •     procjena potreba za osobe smještene u kontejnerskom naselju te prikupljanje podataka o osobama koje se tamo nalaze
 •     priprema popisa za Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 •     usluge obnavljanje i održavanje kontakata s članovima obitelji putem mobitela pružene za - 5 osoba


Psihosocijalna pomoć
 

 •     u evakuacijskom centru pružena je 91 usluga psihosocijalne podrška
 •     individualna psihosocijalna podrška pružana je u 2. osnovnoj školi u Petrinji u kojoj je smješteno 5 korisnika te dio volontera drugih organizacija
 •     mobilni timovi HCK obišli su 39 kućanstava i pružili 84 usluge psihosocijalne podrške, dodatno je stanovništvu podijeljena humanitarna pomoć te informacije o dostupnim uslugama drugih institucija i organizacija (CZSS, DZ itd.)
 •     organiziran je obilazak svih obitelji s djecom (7 djece) kako bi se utvrdile njihove trenutne potrebe te djecu ponovno uključilo u rad igraonice na novoj lokaciji

 

HITNA MEDICINSKA SLUŽBA
 

 •     broj hitnih intervencija: 52
 •     broj sanitetskih prijevoza: 30

 

HRVATSKI CENTAR ZA POTRESNO INŽENJERSTVO

Angažirano cca 300 djelatnika​.
 

 •     prijavljeno je za pregled novih 1189 objekata, a pregledana su 862 objekta
 •     do sada je zaprimljeno 37187 prijava štete, a pregledano je ukupno 16443 objekata
 •     od ukupnog broja pregledanih, u kategoriji objekata s crvenom naljepnicom (trenutačno neupotrebljivo) je 2216 objekata, sa žutom naljepnicom (privremeno neupotrebljivo) su 3627 objekta i sa zelenom naljepnicom (upotrebljivo s preporukom i upotrebljivo) je 9546 objekata, te 1054 objekata nepoznatog statusa
 •     na terenu je bilo troje talijanskih stručnjaka za kulturnu baštinu (plave kacige), troje pripadnika HGSS-a i osam djelatnika Ministarstva kulture, koji su izvršili izvid štete na kulturnoj baštini na području Siska i Petrinje

 

SMJEŠTAJ OSOBA

Stanje na dan 11. siječnja:
 

 •     Vojarna “pukovnik Predrag Matanović“ – smještene su 164 osobe s područja pogođenog potresom te 28 pripadnika Crvenog križa
 •     U Top-Termama - smještena je 46 osoba
 •     U Lječilištu Topusko -  smješteno je 109 osoba
 •     U II OŠ Petrinja -  smješteno je 30 osoba (6 civila i 24 pripadnika žurnih službi)
 •     U III OŠ Petrinja – smješteno je 27 pripadnika žurnih službi
 •     Kontejnersko naselje Ciglana – smješteno je 95 osoba
 •     Kontejnersko naselje Češko Selo (Petrinja) – smješteno je 13 osoba, slobodno je još 37 mjesta
 •     Hostel Rakitje u Svetoj Nedjelji – predviđen smještaj pripadnika međunarodnih timova koji pružaju pomoć u saniranju posljedica od potresa

 

Poslovna zona Lekenik
 

 •     prihvat i daljnja distribucija kontejnerskih kućica
 •     tijekom dana nastavljena je daljnja otprema kontejnera za Sisak