8.9.2020.

Predana kandidatura za projekt UNITE


U okviru javnog poziva Horizon H2020-LC-CLA-2020-2, 3.  rujna 2020. godine uspješno je predana kandidatura EU-projekta pod nazivom „Razumijevanje i provedba integriranih strategija upravljanja šumskim požarima za podizanje otpornih područja u Europi“, akronim „UNITE“.

Prva verzija EU-projekta prošla je u veljači 2020. godine prvu fazu ocjenjivanja te se sada natječe za dobivanje projekta u konkurenciji još dva europska konzoricija. Sadržaj kandidiranog EU-projekta „UNITE“ je smanjiti ekološke, ​​ekonomske i socijalne prijetnje koje izazivaju šumski požari u Južnoj Europi.

Kroz razvoj novih pristupa na transdisciplinarnoj osnovi daje se naglasak na proučavanje temeljnih uzroka ekstremnih šumskih požara i njihovog utjecaja, težeći preventivnim aktivnostima koje će u konačnici povećati otpornost zajednice. EU-projekt „UNITE“  priprema integrirane strategije upravljanja rizikom od šumskog požara analizirajući, suoblikujući i primjenjujući inovativna rješenja utemeljena na znanosti i daje smjernice za novu generaciju strategija upravljanja šumskim požarima.

Glavne aktivnosti EU-projekta „UNITE“ u području zaštite šuma su stvaranje otpornih krajolika i zajednica u kojima su društveni rizici i troškovi svedeni na prihvatljivu razinu, primjenjujući načela izvrsnosti u znanosti (biofizička, socio-ekonomska i politička dimenzija), uključujući istraživanja na lokalnoj, regionalnoj i razini EU-a, te stvaranje metodološkog okvira strategije smanjenja rizika od šumskih požara kroz testiranje postojećih rješenja i scenarija širom Europe. Stvara se platforma za razmjenu znanja, umrežavanje i osposobljavanje i alati za komunikaciju i podizanje svijesti.

Glavna uloga Hrvatske vatrogasne zajednice je u predstavljanju postojećih sustava prevencije i suzbijanja šumskih požara u jadranskoj regiji i predlaganje mogućih integriranih informacijsko-komunikacijskih rješenja.

Predložena vrijednost EU-projekta „UNITE“, u kojem sudjeluje 26 partnera iz 11 zemalja Europske Unije (Španjolska - 6 partnera, Francuska – 4 partnera, Grčka – 3 partnera, Njemačka, Italija, Nizozemska, i Portugal po 2 partnera, Finska, Belgija, Hrvatska i Švedska po 1 partner, te jedan partner izvan Europske Unije - Čile) je 10 milijuna EUR-a, od čega se na aktivnosti Hrvatske vatrogasne zajednice planira 194,2 tisuća EUR-a (oko 1,94 %). Trajanje projekta je definirano na 4,5 godine.