10.4.2020.

Povratak 32 pripadnika Hrvatske vojske iz Afganistana

Njihov povratak u Republiku Hrvatsku izvršen je planski, u skladu s konzultacijama s ostalim saveznicama u Afganistanu, a sukladno planu generalnog smanjenja snaga u RSM. Ostatak 12. kontingenta bit će vraćen u Hrvatsku u skladu s planovima koji se izrađuju, a najkasnije do završetka mandata.