18.3.2019.

Potražna vježba Stanice Bjelovar

Stoga je Stanica Bjelovar održala potražnu vježbu, 17. ožujka u okolici Bjelovara, u šumama Bilogore.
U potražnoj vježbi sudjevalo je 23 pripadnika Stanice Bjelovar a radilo se na pretraživanju područja potražnim psom kojemu je ova vježba bila i priprema za licencu. Paralelno se izvodila vježba koja obuhvaća sve segmente same potrage, od uporabe GPS uređaja pa do medicinskog zbrinjavanja na kraju.

Stalno usavršavanje i uvježbavanje tehnika zadaća je HGSS-a, kao i sam čin prave akcije. Zbog odlično odrađene vježbe još smo si jednom dokazali da smo spremni za sve nadolazeće akcije, iako se nadamo da ih neće biti puno.