policija
18.10.2019.

Održana edukacija o borbi protiv nasilja nad ženama

Edukacija se održava 17. i 18. listopada, u prostorijama PU osječko – baranjske. Partnerska organizacija u provedbi projekta je Ženska soba – Centar za seksualna prava, a pridruženi partneri su: Pravosudna akademija, Policijska akademija i Hrvatsko novinarsko društvo.
 
Projekt se bavi ulogom pravosuđa i medija u slučajevima nasilja prema ženama, s posebnim naglaskom na slučajeve femicida, a sastoji se od nekoliko faza:

•    Analize sustava prevencije, klasifikacije i sankcioniranja slučajeva nasilja prema ženama i femicida – istraživanja pravomoćnih prekršajnih i kaznenih sudskih presuda
•    Edukacije i osvještavanja – radionica i seminara za policijske službenike i službenice, suce i sutkinje iz područja prekršajnog i kaznenog prava te državne odvjetnike i odvjetnice
•    Identifikacija problematičnih medijskih praksi i sistematično informiranje predstavnika i predstavnica medija o problematici nasilja prema ženama i femicidu
•    Pomoć i podrška ženama žrtvama nasilja – jačanjem institucionalne potpore žrtvama nasilja. Ova edukacija završna je faza projekta koji se provodi gotovo dvije godine.

Uz Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova na edukaciji sudjeluju i stručnjaci s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, stručnjaci s Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske te policijski službenice i službenici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Policijske akademije.