19.4.2021.

Održana edukacija korisnika Zapovjednog sustava nove generacije - NICS

U organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH i u suradnji s NATO-SPS odjelom, u Svetom Martinu na Muri je održana edukacija korisnika za upotrebu Zapovjednog sustava nove generacije NATO SPS G4968 pilot projekt (NICS). Cilj i svrha održavanja ove edukacije je osposobljavanje sudionika za korištenje novih softverskih alata

Sudionicima seminara obratio se pomoćnik ministra Damir Trut koji je istaknuo kako je pravodobna informacija s terena izuzetno važna za koordinaciju u velikim nesrećama. „Koordinacija snaga na terenu je jedna od najtežih zadaća sustava civilne zaštite, prvenstveno zato što različite snage imaju različite metode postupanja. Kako bi se sve snage sustava civilne zaštite uskladile, potreban je upravo ovakav jedinstveni i napredan informacijski sustav kao što je NICS“ rekao je Trut. "Kako bi se sustav implementirao na terenu i počeo kvalitetno primjenjivati potrebno je senzibilizirati sve sudionike, čemu upravo i služe ovakve edukacije i radionice. U narednom razdoblju, NICS kao upravljački alat namjeravamo prezentirati svim sudionicima sustava civilne zaštite, kao i drugim službama, a sve kako bismo što bolje i kvalitetnije unaprijedili upravljanje u kriznim situacijama“, zaključio je Trut.

Edukaciji su iz Ravnateljstva civilne zaštite nazočili koordinatori za poslove civilne zaštite Neven Karas i Darko Majstorović te pročelnik Područnog ured Varaždin Ivica Matošić sa suradnicima.

Edukaciji su prisustvovali i djelatnici Hrvatskih voda - direkcije, predvođeni Tomislavom Novoselom iz Glavnog centra obrane od poplava, koji se u svojem obraćanju osvrnuo na sve češće i zamjetnije klimatske promjene kako širom svijeta, tako i na području Republike Hrvatske. Naglasio je kako se učestalo izmjenjuju ekstremno sušna i kišna razdoblja, sve su veće štete od ekstremnih hidroloških prilika, sve učestalije pojave velikih vodenih i ekstremnih vodostaja s poplavama i sveprisutnije tzv. „urbane poplave“. Izrazio je zadovoljstvo sudjelovanjem djelatnika Hrvatskih voda na ovoj radionici koja će zasigurno pridonijeti kvalitetnijem i bržem protoku informacija i međusobnoj koordinaciji u kriznim situacijama.

Obuku za rad u NICS WEB i mobilnoj aplikaciji provodili su službenici MUP-a. Prezentiran je način korištenja aplikacija, održana je praktična radionica te prezentirana primjena NICS-a u slučaju poplave.

Zapovjedni sustav nove generacije – Next Generation Incident Command System – NICS je sustav koji omogućuje razmjenu informacija i koordinaciju sudionika sustava civilne zaštite u izvanrednim situacijama, velikim nesrećama i katastrofama - pruža svjesnost o situaciji za širom raspršene pripadnike hitnih i drugih službi i sudionika. Sustav NICS omogućuje korisnicima razmjenu informacija u realnom vremenu te pristup bazama podataka i informacijama o terenu, vremenskoj situaciji, fotografijama snimljenim iz zraka, trenutnom rasporedu snaga na terenu, geopozicijama vozila i osoba, kritičnoj infrastrukturi itd. Pomoću geografskog informacijskog sustava – GIS, NICS sve navedene informacije integrira u on-line kartu koja je dostupna svim službama uključenim u rješavanje krizne situacije. Svi novi podaci se sinkroniziraju putem mrežne suradnje, čime je omogućen jedinstven pogled na sve aktivnosti, olakšana suradnja i omogućeno brže donošenje ključnih odluka u upravljanju izvanrednim događajima.