21.2.2019.

Ne propustite 11. SIGG!

Budući da više od polovice svjetskog stanovništva živi u gradovima, urbana sigurnost postala je ključno pitanje. Sigurnost grada doprinosi dobrom okruženju za život i utječe na gospodarski razvoj. Izazovi po sigurnost su višestruki, a novi izazovi mogu se pojaviti i razvijati brzo i zbog čimbenika kao što su razvoj grada, ekonomska kriza, promjene u planiranju grada ili promijenjeni modus operandi organiziranog kriminala ili terorizma. Urbane vlasti su među najvažnijim čimbenicima kako bi se osiguralo da se stvarna i percipirana sigurnost rješavaju ciljanim mjerama, budući da imaju snažnu lokalnu prisutnost i poznaju lokalne izazove.

Pozivamo vas na 11. međunarodnu konferenciju Sigurnost gradova koja se ove godine održava u Rijeci 26. i 27. ožujka u Guvernerovoj palači, Muzejski trg 1. 
 
Na dvodnevnoj konferenciji očekujemo mnogobrojne sudionike iz Hrvatske, susjednih i europskih zemalja, uglednih stručnjaka za urbanu sigurnost i prevenciju kriminaliteta. Očuvanje sigurnosti građana jedna je od primarnih zadaća gradskih vlasti, kako za zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva, tako i za poboljšanje kvalitete života i privlačnosti gradova za  turiste, tvrtke... Programski dio konferencije stoga je podijeljen u dva modula: sigurnost lokalne zajednice i inovativna tehnološka rješenja.

Glavne teme Konferencije SIGG 2019. biti će pametni gradovi, pametne mreže i utjecaj tehnologije na sigurnost gradova. Uskoro ćemo objaviti program konferencije.

Nemojte se zaboraviti prijaviti na konferenciju:
http://hius.hr/sigg-2019/prijava-i-uvjeti-sudjelovanja-6/