3.2.2020.

Ministar sigurnost BiH: „Naše sigurnosne službe su na rubu kapaciteta“

Radončić je rekao kako je odnos s RH strateški bitan jer dvije države dijele zajedničke probleme te se nada nastavku uspješne suradnje. Naglasio je da se BiH, jedna od najsiromašnijih zemalja Europe, susreće s velikim i teškim problemima. Stoga Radončić traži da se migrantska kriza počne tretirati kao sigurnosni, a ne humanitarni problem. Naglasio je da je priljev migranata sada većinom iz država koje nisu zahvaćene ratom pa je riječ o ekonomskim migrantima. To su države poput Pakistana, Alžira i Maroka za koje je rekao da su bogatije od same BiH. Dodao je i da su bosanskohercegovačke sigurnosne službe na granici kapaciteta te da su dobili povratnike iz Sirije pa se stoga oslanjaju na izvanrednu suradnju s Hrvatskom koja shvaća njihove probleme. Osiguravanje BiH-RH granice bi bilo korisno i za samu Bosnu i Hercegovinu jer bi je, kako kaže, migranti zaobilazili i tražili nove rute ako bi znali da preko nje ne mogu ući u EU.

Ministar Božinović je prvo čestitao ministru na izboru te dodao kako je bitno da susjedne države surađuju na dnevnoj bazi. Prema njegovim riječima, već danas kreću određene zajedničke aktivnosti, a većinom se razgovaralo o ilegalnim migracijama. Božinović je rekao kako je s BiH ministrom usporedio određene podatke vezane uz migracije koji su se pokazali podudarnima. Kao posebnu opasnost naveo je porast organiziranog kriminala, tj. krijumčarenje migranata. U prošloj godini je tako uhićeno oko 1000 krijumčara, a ove godine već 95 osoba. Istaknuo je da se ne smijemo dovesti u situaciju u kojoj krijumčari bolje surađuju između sebe nego službe koje bi ih trebale spriječiti. Stoga će se raditi na jačanju kapaciteta BiH te na pristupanju BiH mehanizmu EU za civilnu zaštitu što je Božinović obećao dovesti na dnevni red tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU.