24.10.2019.

Ministar Krstičević na Hrvatskim danima sigurnosti

Konferencija je započela minutom šutnje za poginulog pripadnika Hrvatske vojske u Afganistanu, Josipa Briškog.

Uz ministra Krstičevića, pozdravne riječi uputili su predsjednik HUMS-a Alen Ostojić i voditelj Ureda Zaklade Konrad Adenauer za Hrvatsku i Sloveniju Holger Haibach.

Ministar Krstičević ovom je prigodom istaknuo kako mu je osobita čast kao predsjedniku Koordinacije za domovinsku sigurnost sudjelovati na ovako uglednom skupu stručnjaka, znanstvenika i poduzetnika iz područja sigurnosti te poželio da rad ove konferencije bude uspješan i plodonosan.

Na početku izlaganja ministar Krstičević je rekao kako “nacionalna sigurnost i sigurnost postaje središnje pitanje daljnjeg razvitka demokratskih društava, koja su zbog svoje otvorenosti i transparentnosti sve više suočena s raznovrsnim sigurnosnim rizicima”.
“Trendovi promjena sigurnosne paradigme traže od nas da budemo brži, bolji i spremniji od onih koji nam predstavljaju prijetnju i naša je obveza razmišljati izvan ustaljenih okvira i poticati kritičko i kreativno razmišljanje. Premda smo, kao i sve druge države, izložene različitim prijetnjama i ugrozama, Republika Hrvatska je danas sigurna država i to prepoznaju milijuni građana EU i drugih zemalja koji kao turisti i na druge načine posjećuju Hrvatsku“, istaknuo je Krstičević.

Ministar Krstičević govorio je o iskustvima razvoja i postignućima sustava domovinske sigurnosti, od donošenja Zakona o sustavu domovinske sigurnosti u listopadu 2017., do daljnjeg smjera razvoja sustava.
“Prvi korak u izgradnji sustava bilo je donošenje strateških dokumenata, nove Strategije nacionalne sigurnosti i Zakona o sustavu domovinske sigurnosti 2017. godine. Strategija je nakon punih 15 godina jasno definirala nacionalne interese Republike Hrvatske i strateške ciljeve, od kojih je jedan i „Uspostava i razvoj sustava domovinske sigurnosti”, a Zakonom je uspostavljen pravni okvir za djelovanje. Potom je ustrojena Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti, međuresorno tijelo nadležno za usklađivanje i koordiniranje rada sustava domovinske sigurnosti s jasnim ciljevima i zadaćama“ podsjetio je ministar te posebno naglasio važnost Strategije:
“Strategija je jasno pokazala da nam treba model sustava sigurnosti koji će koordiniranim planiranjem, reakcijom i upravljanjem u izvanrednim i kriznim situacijama otkloniti utvrđene nedostatke postizanjem sinergijskoga preventivnog učinka djelovanja, brzim i učinkovitim sprječavanjem, odnosno uklanjanjem štetnih posljedica izvanrednog ili kriznog događaja te skraćivanjem vremena oporavka i povratka u stanje funkcionalnosti”.

Sustav domovinske sigurnosti postao je brend ove Vlade

U kontekstu djelovanja Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti ministar Krstičević govorio je o provedenim sjednicama i vježbama iz područja kibernetičke sigurnosti i područje borbe protiv požara istaknuvši “Koordinacija, koja okuplja predstavnike akademske zajednice, stručnjake iz područja o kojima se raspravlja, predstavnike operativnih snaga sustava te predstavnike lokalne i područne (regionalne) samouprave, redovito je održavala sjednice na kojima su donošeni zaključci o važnim temama za djelovanje sustava”.

Također u području borbe protiv požara, pored dvije godišnje vježbe na kojima je provjerena spremnost sustava i snaga za borbu protiv požara ostvarena su značajna poboljšanja preventivnog djelovanja i odgovora na požare. „Ustrojavanje Operativnog vatrogasnog zapovjedništva i Situacijskog operativnog središta, računalna potpora, poboljšanje video nadzora, djelovanje bespilotnih letjelica, skraćeni proces donošenja odluka, bolje krizno komuniciranje i drugo je role model kako bi se sustav trebao razvijati i u drugim područjima mogućih kriza“ istaknuo je ministar podsjetivši kako je Koordinacija aktivno djelovala na terenu i tijekom velikih snježnih padavina, poplava i požara otvorenog prostora.

“Uspostavljeni sustav domovinske sigurnosti omogućio je optimalno djelovanje državnih institucija i lokalne i regionalne samouprave, usklađenije u odnosu na ranije razdoblje. Povećana brzina reakcije, učinkovitost, kvalitetna organizacija, predviđanje i pravodobna reakcija samo su neke od kvaliteta sustava kojima smo svjedočili” istaknuo je te zaključio:
„Taj sustav nastavljamo graditi iz dana u dan, a sinergija koja povezuje sve sastavnice sustava na očigled daje rezultate. Policija, Hrvatska vojska, civilna zaštita, vatrogasci, sigurnosno obavještajni sustav, lokalna zajednica, udruge, građani – svatko daje svoj doprinos!

Planirani smjer razvoja sustava domovinske sigurnosti

U kontekstu dograđivanja sustava i predstojećim planovima ministar je rekao: “Ono s čim ćemo započeti u mandatu ove Vlade je, po prvi put, izrada Priručnika za upravljanje u kriznim i izvanrednim stanjima, a doprinos sustavu bit će i pokretanje Studija domovinske sigurnosti koje će izgrađivati buduće lidere u ovom zahtjevnom funkcionalnom području. To će biti velik doprinos jer trenutačno u Republici Hrvatskoj ne postoji klasifikacijski okvir za stvaranje ove vrste stručnjaka.”

“Jedan od važnih smjerova u razvoju sustava domovinske sigurnosti je i veće participiranje pravnih osoba iz privatnog i nevladinog sektora u aktivnostima i zadaćama iz okvira procesa upravljanja sigurnosnim rizicima, uključujući i upravljanje u kriznim stanjima. Poseban doprinos se očekuje od industrije privatne sigurnosti te od akademske i znanstvene zajednice, a važnu ulogu tu svakako ima i korporativna sigurnost” istaknuo je.

Ministar je na kraju rekao da će upravljanje sigurnosnim rizicima biti sve teža i kompleksnija zadaća, u svijetlu sigurnosne situacije koja u nadolazećim godinama i desetljećima neće biti nimalo jednostavnija, te je za očekivati da će vrijednosti uspostave Sustava domovinske sigurnosti postati još izraženije u vremenima koja su pred nama.

Na otvorenju konferencije sudjelovalo je više od 200 sudionika među kojima i brojni predsjednici Uprava uglednih hrvatskih korporacija: JANAF, HEP, AD Plastik, Plinacro, HAC, članovi uprava, menadžeri korporativne i privatne sigurnosti te gosti iz Njemačke, Poljske, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Kine.