hgss
26.3.2020.

Intervencije zbog posljedica potresa u Gradu Zagrebu

U spomenutom periodu spašavatelji HGSS-a bili su angažirani na uklanjanju dimnjaka koji su bili opasnost za sigurnost građana u Mariborskoj, Boškovićevoj, Visokoj, Preradovićevoj i Habdelićevoj ulici.

Na zgradi „Mamutica“ u ulici Božidara Magovca uklonjene su cigle koje su prijetile padom.

Za ove potrebe opremljeno je kombi vozilo s opremom za rad na visini i zaštitnom opremom od korona virusa jer se u narednih dana očekuje još sličnih intervencija po nalogu CZ Grada Zagreba. Iako su spašavatelji HGSS-a prvenstveno obučeni za djelovanje na teško pristupačnim i neurbanim područjima uvijek su spremni svoja znanja i vještine upotrijebiti i u ovakvim situacijama.

Uz intervencije vezano za posljedice potresa spašavatelji su za potrebe dekontaminacije medicinskog osoblja postavili šator u dvorištu i folijama su zatvorili balkone bolnice za infektivne bolesti „Fran Mihaljević“.