civilna zaštita
18.6.2020.

Drugi dan konferencije „Civilna zaštita i sigurnost javnih prostora“

Drugi dan konferencije „Civilna zaštita i sigurnost javnih prostora“ otvoren je predavanjem Tomislava Jarmića, dopredsjednika Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa, koji je govorio o Primjeni NICS sustava u izvanrednim situacijama. Nacionalni sustav upravljanja incidentima (NICS/NIMS) služi za brzi odgovor u kriznim situacijama te osigurava učinkovito i kolaborativno upravljanje kriznim menadžmentom.

Sustav može biti koristan i za organizaciju, odnosno raspored osoblja na temelju stručnosti, a putem njega se mogu vršiti i simulacije. Riječ je zapravo o online web aplikaciji koju se jednako može koristiti kako na lokalnoj, tako i na međunarodnoj razini. Fokus većine drugog dana konferencije je upravo na ovoj temi, odnosno na primjeni tehnologija u kriznim situacijama. (Dario Sršen)