1.4.2019.

Drone Days Zagreb

Prikazom dosadašnjeg rada i iskustava u primjeni bespilotnih sustava, HGSS je prezentirao sustavno i organizirano djelovanje primjenom raznovrsnih resursa, pa tako i bespilotnih sustava. Suradnjom s mjerodavnim tijelima vezanim za upotrebu bespilotnih sustava i korištenje zračnog prostora, znanstvenim institucijama, gospodarstvenicima te pravilnom edukacijom svojih članova kroz osnovne i napredne tečajeve pilota za upravljanje na daljinu, HGSS je operativno djelovanje bespilotnim sustavima stavio u funkciju traganja i spašavanja.

Nove tehnologije i alate valja pravilno istražiti i njihov razvoj potaknuti potrebama koje se stavljaju pred nas, a provedenom edukacijom pilota na daljinu unutar HGSS-a u kojoj je sudjelovala Hrvatska kontrola zračne plovidbe i Agencija za civilno zrakoplovstvo, te primjenom AMC portala i njegove mobilne aplikacije, potrebe za hitnim intervencijama koje uključuju bespilotne sustave HGSS-a izvode se na siguran i efikasan način.

Sve to zajedno čini smjer kojim idemo u pravcu razvoja bržih, sigurnijih i efikasnijih postupaka primjenjivih u akcijama i intervencijama HGSS-a koje u konačnici znače spašavanje života.