7. i 8. 4. 2022.
Hotel Kompas, Dubrovnik

 

PROGRAM KONFERENCIJE
 

Četvrtak, 7. 4. 2022.
 
8:45-9:25
Registracija
 
9:30-9:45
Otvaranje konferencije
 
9:45-9:55
Helena Brčić, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije: EU projekt Firespill, Interreg Italy-Croatia
 
9:55-10:05
Mato Tomljanović, Dubrovačko-neretvanska županija: EU projekti prekogranične suradnje i jačanje kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite – primjeri dobre prakse
 
10:05-10:25
Antun Ljubić, Policijska uprava dubrovačko-neretvanska: Policijska uprava dubrovačko-neretvanska – aktivni sudionik u zaštiti i upravljanju krizama
 
10:25-10:55
Pauza za kavu
 
10:55 - 11:15
Luka Aralica/Roman Rožman, Markoja: 5G infrastruktura za kritičnu komunikaciju
 
11:15-11:35
Andrej Češek, Hikvision: Termalne kamere za otkrivanje požara na velikim otvorenim površinama
 
11:35- 11:55
Dražen Pavlić, KING ICT: SFERA tehnologije (sustav za upravljanje hitnim događajima)
 
11:55-12:15
Mišo Mudrić, Institut za sigurnosne politike: Korištenje pametnih tehnologija u sigurnosti javnih prostora - INSIGPOL IMPETUS istraživanje javnog mijenja
 
12:15- 12:35
Jadranka Polović, Libertas međunarodno sveučilište: Geopolitičke refleksije ukrajinske krize na EU s posebnim osvrtom na zapadni Balkan
 
12:35- 13:20
Panel rasprava: Tehnologija u službi upravljanja krizama i sigurnosnim rizicima: Josip Granić (HGSS), Gordan Martinovski (OIV), Mato Tomljanović, CZ Dubrovačko-neretvanske županije; Andrej Češek, Hikvision; Pavo Medved, Platforma HŽG
 
13:20-14:20
Ručak
 
14:20- 14:40
Ivana Keser, Institut za razvoj i međunarodne odnose: Urbana otpornost- integrirani pristup u upravljanju okolišnim sektorom
 
14:40- 15:00
Pavo Medved, Platforma HŽG: Prikupljanje podataka o vremenskim nepogodama - suradnja Platforme HŽG i DHMZ-a
 
15:00-15:20
Tatjana Vujnović, DHMZ: Pregled značajnijih hidroloških događaja u Dubrovačko-Neretvanskoj županiji
 
15:20-15:40
Predstavljanje Zbornika i konferencije "Security Crises in the 21-st Century and How to manage them"
 
15:40 - 17:00
Redovna sjednica skupštine Platforme HŽG
 
14:20- 17:00
Firespill - Technical meeting (samo za članove Projekta Firespill)
 
17:30 - 19:30
Razgled grada uz turističkog vodiča
 
20:00
Večera
 
Petak, 8. 4. 2022.
 
9:00-10:00
Firespill - Steering Committee meeting (samo za članove Projekta Firespill)
 
10:00-10:20
Hrvoje Ivanišević, Grad Dubrovnik: Sigurnost turističke destinacije
 
10:20-10:40
Slobodan Marendić, PU splitsko-dalmatinska: Sigurnost turističke destinacije na primjerima Splita i Makarske
 
10:40- 11:00
Damir Klarin, Dahua Technology: Videonadzor gradova
 
11:00- 11:20
Vojkan Gavrilović, GDi: GDi Ensemble rješenje za upravljanje u kriznim situacijama
 
11:20-11:50
Pauza za kavu
 
11:50-12:10
Kristian Družeta: Uloga lokalne zajednice u prevenciji kriminaliteta, zaštiti i spašavanju - spasioci na vodama kao čimbenici sigurne turističke destinacije - problemi i moguća rješenja - Grad Pula
 
12:10-12:30
Ivica Puljiz, Tehnozavod Marušić: Nove tehnologije za sigurnije gradove
 
12:30-12:50
Jelena Levak, RiniGARD: Projekt Silvanus
 
12:50-13:10
Lovro Kalin, DHMZ: Meteorološka potpora DHMZ-a zaštiti od požara raslinja
 
13:10-14:30
Ručak