hgss
20.11.2019.

Završen tečaj za pilote bespilotnih sustava

Nakon niza predavanja, predstavljanja primjera sa primjenom teorije i praktičnog letenja, polaznici tečaja za bespilotne sustave pristupili su pismenom i praktičnom ispitu.

Podrška u provođenju tečaja pružena je od strane predavača iz HKZP i CCAA uvelike je pridonijela kvaliteti provedene obuke, a što je vidljivo i samim rezultatima. Devet licenciranih pilota bespilotnih sustava doprinijet će radu svojih stanica i službe u cijelosti.