30.11.2020.

Zaštita ljudskih prava u pandemiji i drugim hitnim slučajevima: izazovi s kojima se suočavaju tužitelji

U novom mišljenju Savjetodavno vijeće europskih tužitelja Vijeća Europe govori o provedbi uobičajenih funkcija tužiteljskih službi u hitnim situacijama, njihovim novim ili proširenim funkcijama kao odgovor na takve situacije, kako prevladati izazove s kojima se suočavaju tužiteljstva u izvanrednim situacijama, kao i modaliteti međunarodne suradnje tijekom pandemije.

Mišljenje razmatra kako tužiteljstva u takvim uvjetima mogu ispuniti svoju misiju uz najvišu kvalitetu i učinkovitost, poštujući vladavinu zakona i ljudska prava.
Tužitelji u svim državama članicama - a zapravo u cijelom svijetu - trenutno su suočeni s izazovom osigurati da se tijekom svog rada mjere poduzete u hitnim slučajevima javnog zdravstva koriste za zaštitu ljudi i da nove zakonske mjere primjenjuju se uz strogo poštivanje obveza ljudskih prava.

Ograničenja uvedena kao rezultat pandemije mogu utjecati na građanska i politička prava zaštićena Europskom konvencijom o ljudskim pravima (ECHR), kao i na ekonomska, socijalna i kulturna prava, što podrazumijeva diskriminaciju određenih ranjivih skupina.

Zbog toga je za tužitelje još važnije da nastave osiguravati poštivanje ECHR u državama članicama tijekom pandemije, kao i nakon nje.