24.9.2020.

Vlada odobrila opremanje centra za sigurnosne operacije i mobilnog tima za odgovor na kibernetičke prijetnje

Vlada RH je dala suglasnost MORH-u da na teret državnog proračuna u 2021. i 2022. u suradnji sa SAD-om opremi centar za sigurnosne operacije te mobilni tim za odgovor na kibernetičke prijetnje, ukupno vrijedne gotovo pet milijuna američkih dolara.

Vlada Sjedinjenih Američkih Država uputila je prijedlog pisma ponude i prihvaćanja Letter of Offer and Acceptance (LOA) u svrhu opremanja centra za sigurnosne operacije i mobilnog tima za odgovor na kibernetičke prijetnje.

Sukladno dostavljenom prijedlogu ugovora o nabavi opreme, prijenosu znanja u području organizacije nadzora sigurnosti i odgovora na računalno sigurnosne incidente, inicijalnoj obuci djelatnika kao i tehničkoj pomoći za instaliranje opreme u cilju uspostave centra za sigurnosne operacije i opremanje mobilnog tima za odgovor na kibernetičke prijetnje predviđena vrijednost opremanja ukupno iznosi 4.959.132 američkih dolara i u cijelosti se plaća predujmom.

Također, sukladno odredbama LOA predviđeno je kako će američka strana platiti iznos od 4.200.000 američkih dolara dok će preostali iznos od 759.132 američkih dolara, odnosno  4.839.857 kuna platiti Ministarstvo obrane. Osim navedenog, Ministarstvo obrane snosit će obvezu plaćanja PDV-a obračunatu na osnovicu cjelokupnog iznosa opremanja, odnosno 7.904.254 kune, a koja će uslijediti u narednim godinama po isporuci ugovorenog opremanja.

Financijska sredstva potrebna za podmirenje predviđenih obveza u ukupnome iznosu od 12.744.111 kuna (s PDV-om), osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu („Narodne novine“, broj 117/19, 58/20) na razdjelu Ministarstva obrane, u okviru programa 2506 Komunikacijsko - informacijski sustavi i potpora, na projektu K545056 Razvoj cyber sposobnosti, na skupini računa 422 Postrojenja i oprema, odnosno u iznosu od 4.839.857 kuna u 2020. godini za plaćanje predujma i u iznosu od 4.791.510 kuna u 2021. te u iznosu od 3.112.744 kune u 2022. godini za plaćanje obveze PDV-a.

Člankom 44. stavkom 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da proračunski korisnik može preuzeti obveze po ugovoru koji zahtijeva plaćanje u sljedećim godinama uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.

Stoga se točkom I. Odluke daje suglasnost Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. i 2022. godini u ukupnome iznosu od 7.904.254 kune za plaćanje obveze PDV-a za opremanje centra za sigurnosne operacije i mobilnog tima za odgovor na kibernetičke prijetnje.