22.2.2021.

U tijeku javna rasprava oko novih pravilnika o cjenicima vatrogasnih intervencija i korištenja usluge dojave požara

Hrvatska vatrogasna zajednica otvorila je 19. velječe 2021. na portalu e-savjetovanja https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard postupke savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za:

  •  Prijedlog Pravilnik o sadržaju osobnih podataka, svrsi prikupljanja, roku čuvanja evidencije i načinu ovlašćivanja za korištenje podataka dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice;
  •  Prijedlog Područje primjene i korištenje informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice, prava, dužnosti i odgovornosti korisnika te sadržaj i zaštita osobnih podataka;
  •  Prijedlog cjenika vatrogasnih intervencija;
  •  Prijedlog naputka

Primjerice, cjenikom vatrogasnih intervencija propisuju se cijena vatrogasnih intervencija sukladno kojoj se naplaćuju troškovi vatrogasne intervencije od pravne i fizičke osobe koja je svojom krivnjom prouzročila izvanredni događaj, a pravomoćno je osuđena za navedeno te sukladno kojoj se naplaćuju troškovi vatrogasne intervencije na cestama od pravne ili fizičke osobe koja je odgovorna za upravljanje i održavanje cesta prema pozitivnim propisima.

Cjenik se primjenjuje i kada dobrovoljno vatrogasno društvo ili profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu intervenira na događaju izvan svog područja odgovornosti i djelovanja, a na temelju zapovijedi nadređenog zapovjednika te ima pravo na naknadu nastalih troškova te kada javna vatrogasna postrojba čiji su profesionalni vatrogasci uključeni intervenira izvan područja za koje je osnovana te ima pravo na naknadu svih nastalih troškova, osim plaće uključenih vatrogasaca koja je sufinancirana iz državnog proračuna.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Naputku

Ovim Naputkom se utvrđuje jedinstveni cjenik korištenja usluge sustava za dojavu požara, sustava za dojavu opasnosti koji se koristi za direktan poziv za pomoć kod opasnosti od požara i/ili otkrivanje i dojavljivanje požara u njegovoj najranijoj fazi (dalje u tekstu: vatrodojava) te cjenik lažnih dojava na temelju kojih je intervenira vatrogasna postrojba.

Link: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15993

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu cjenika vatrogasnih intervencija

Ovim Cjenikom vatrogasnih intervencija (dalje u tekstu: cjenik) propisuju se cijena vatrogasnih intervencija sukladno kojoj se naplaćuju troškovi vatrogasne intervencije od pravne i fizičke osobe koja je svojom krivnjom prouzročila izvanredni događaj, a pravomoćno je osuđena za navedeno te sukladno kojoj se naplaćuju troškovi vatrogasne intervencije na cestama od pravne ili fizičke osobe koja je odgovorna za upravljanje i održavanje cesta prema pozitivnim propisima.

Link: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15991

Iz HVZ-a pozivaju sve zainteresirane da prouče navedene prijedloge te sudjeluju do 7. ožujka 2021. u javnom savjetovanju.