14.9.2023.

U sklopu "Projekta zaštite od poplava Grada Ogulina" održana radionica za građanke i građane

U srijedu, 13. rujna 2023. održana je radionica za građanke i građane kao dio "Projekta zaštite od poplava Grada Ogulina". Ova manifestacija održana je na Trgu Petra Stipetića u Ogulinu, ispred Pučkog otvorenog učilišta Ogulin.

U cilju informiranja građanki i građana, predstavnici Hrvatskih voda i agencija za integrirane komunikacije Libra udružili su snage kako bi građankama i građanima prenijeli sve važne informacije o "Projektu zaštite od poplava Grada Ogulina", njegovim fazama te trenutnom stanju radova. Ujedno, svim građankama i građanima podijeljeni su promotivni materijali. U prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, održana je prezentacija na kojoj su svi prisutni mogli dobiti informacije o ovom važnom Projektu.

Podsjetimo, "Projekt zaštite od poplava Grada Ogulina" provodi se na području Ogulina s ciljem smanjenja poplavnog rizika i poboljšanja sustava obrane od poplava Grada Ogulina.

"Projekt zaštite od poplava Grada Ogulina" podijeljen je u četiri faze, pri čemu je prva faza obuhvatila radove na pregradnom mjestu retencije, gdje su izgrađene evakuacijske građevine na pregradnom mjestu, zajedno s pristupnim prometnicama na lijevoj obali rijeke Dobre, nizvodno od ušća Vitunjčice u Dobru.

Druga faza Projekta, koja je trenutno u tijeku, usmjerena je na izgradnju zaštitnih građevina uz željezničku prugu koja prolazi kroz retencijski prostor. Također, predviđeno je izmještanje infrastrukture s mjesta planiranog zahvata. U okviru ove faze, provodi se zaštita željezničke pruge putem izgradnje zaštitnih zidova, izvedbom obloge nasipa željezničke pruge, izgradnje potpornih zidova te zaštite i izmještaja postojeće opreme Hrvatskih željeznica. Također, planira se izmještaj postojećeg vodovoda i elektroenergetske instalacije, uz rekonstrukciju lokalne prometnice za Brestovac.

Treća faza Projekta usredotočena je na desni pritok Ogulinske Dobre, rijeku Vitunjčicu, gdje se nalaze ribnjaci koji će biti zaštićeni od velikih voda putem izgradnje armiranobetonskog zida duljine 320 metara. Potonja faza radova je izvršena.

Naposljetku, četvrta faza, koja je isto tako u tijeku, uključuje izgradnju brane retencije s pripadajućim građevinama. Ova nasuta brana visoka je 14,50 metara i proteže se na duljinu od 580 metara. Njen glavni cilj je ublažavanje vrhunca vodnog vala uz mogućnost ispuštanja vode kroz temeljni ispust.

„Projektom zaštite od poplava Grada Ogulina“ stvaraju se temelji za siguran i stabilan život svih stanovnika Grada Ogulina, istovremeno potičući održiv ekonomski razvoj. Projekt donosi raznolike koristi, jer će smanjiti potencijalne štete od vodnih problema i doprinijeti ekonomskom napretku tog područja. Konkretno, unaprjeđenjem sistema zaštite od poplava bit će osigurana zaštita prirodnih resursa ogulinskog kraja, uključujući bogatu floru i faunu. Također, smanjenjem unosa naplavina kroz Đulin ponor, sačuvat će se podzemni špiljski sustav, koji predstavlja najistraženiji speleološki sustav u Hrvatskoj, s ukupnom duljinom od 16.396 metara. Projekt, vođen načelima prirodnog upravljanja rizicima od poplava, također potiče prirodno zadržavanje vode uzvodno od Grada Ogulina.

O Projektu

Glavne komponente Projekta zaštite od poplava grada Ogulina su: izgradnja retencijsko-zahvatne građevine Ogulin s pripadnom zaštitom željezničke pruge Zagreb – Rijeka, zaštita okolnih ribnjaka, izmještanje infrastrukture, mjere čišćenja Đulinog ponora i priprema studijske i projektne dokumentacije za projekt "Zaštita od poplava grada Ogulina 2".

"Projekt zaštite od poplava Grada Ogulina" sufinancira se sredstvima EU-a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 1.402.865.741,19 eura (186.192.281,00 kuna) s PDV-om, od čega je 1.192.435.880,02 eura (158.263.438,85 kuna) s PDV-om sufinancirano iz EU-a.