15.2.2024.

U Opatiji održana završna konferencija i radionica projekta CROSScade

U četvrtak (15. veljače) je u opatijskom hotelu Bristol održana završna konferencija i radionica projekta "Prekograničnog kaskadnog upravljanja rizikom za kritičnu infrastrukturu u slivu rijeke Save CROSScade". Projektom su razvijena rješenja za ocjenu i upravljanje prekograničnim rizicima uzrokovanim potresima, poplavama i njihovim mogućim kaskadnim učincima duž rijeke Save između Slovenije i Hrvatske. Završna konferencija predstavila je rezultate za upravitelje kritične infrastrukture (KI) i društva civilne zaštite, dok su na radionici validirana CROSScade rješenja i alati kao podrška razvoju koordiniranih strategija za odgovor i prevenciju složenih izvanrednih situacija uključujući kaskadne seizmičke i poplavne događaje.

Projekt CROSScade (Cross-border cascading risk management for critical infrastructure in Sava river Basin / Prekogranično upravljanje kaskadnim rizicima za kritičnu infrastrukturu na slivu Save) je projekt sufinanciran od strane Europske Unije kroz program Mehanizma Civilne Zaštite. Osim Hrvatskih voda, kao partneri na projektu sudjeluju Zavod za geotehniku Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (koordinator projekta je prof. dr. Meho Saša Kovačević), tvrtka Infra Plan Konzulting iz Hrvatske, te Zavod za gradbeništvo i Fakultet građevinarstva i geodezije Sveučilišta u Ljubljani iz Slovenije.

Projekt je dobio potporu i društava civilne zaštite iz Hrvatske i Slovenije, kao i potporu niza upravitelja infrastrukturom i ostalih važnih dionika (Međunarodna komisija za sliv rijeke Save, Hrvatske ceste, Slovenska agencija za vode, Slovenska agencija za infrastrukturu, Slovenska agencija za okoliš, Slovenske ceste, Hidroelektrane na Savi).

Projekt je bio usmjeren na rješavanje zajedničkih izazova Hrvatske i Slovenije u području odgovora na prirodne hazarde (potresi, poplave, klimatske promjene) koji utječu na tzv. kritičnu infrastrukturu (nasipi za obranu od poplava, mostovi, prometna infrastruktura, hidroelektrane). U projektu je osobito naglasak stavljen na mogućnost pojave kaskadnog efekta hazarda. Osim procjene ranjivosti pojedine kritične infrastrukture, projekt se bavio i analizom posljedica kaskadnih efekata, razvojem alata za rizik. Kao konačni rezultat, razvijeni su adaptacijski planovi za povećanje strukturalne otpornosti kritične infrastrukture, kao i komunikacijski alati kojima će se povećati razina komunikacije između upravitelja infrastrukturom i društava civilne zaštite prije, tijekom i nakon hazarda.

Presjek projekta je na završnoj konferenciji dao izv. prof. dr. sc. Mario Bačić sa Zavoda za geotehniku Građevinskog fakulteta rekavši da su dvije susjedne zemlje u CROSScadeu (Hrvatska i Slovenija)  posebno osjetljive na potrese i riječne poplave zbog svog položaja u seizmički aktivnom području (spojište triju geotektonskih jedinica: Alpa na sjeveru i zapadu, Dinarida na jugu, jugozapadu i središnji dio, Panonski bazen na sjeveroistoku) i blizu kraja velikih europskih riječnih sustava. Nakon razornog potresa iz prosinca 2020. godine, u Sisačko - moslavačkoj županiji je došlo do prekomjernih deformacija i sloma niza nasipa za obranu od poplava na čak 11 lokacija, kao i prometne infrastrukture. Stoga se CROSScade usredotočio na ranjivost mostova i brana, hidroelektrana i prometne infrastrukture, vitalnih za CIM i CPA i za operacije pomoći u katastrofama.

Fotogalerija s CROSScade završne konferencije i radionice

Cjeloviti izvještaj sa završne konferencije pročitajte u slijedećem broju Zaštite.