8.1.2021.

U 2020. smanjenje minski sumnjivog područja najviše dosad, za više od 60 četvornih kilometara

U sklopu Izvješća o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2019. godinu, a vezano uz dio nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno Ravnateljstva civilne zaštite, ministar Božinović izvijestio je da je u 2019. godini minski sumnjivo područje smanjeno za 45,8 km2 od planiranih 54,8 km2, te da je pronađeno i uništeno 5.278 komada minsko eksplozivnih i 3.006 komada neeksplodiranih ubojitih sredstava, prilikom čega su se dogodila i dva minska incidenta, bez smrtnih posljedica.

„Plan nije u cijelosti izvršen u dijelu koji se odnosi na poslove općeg i tehničkog izvida prvenstveno zbog značajnog smanjenja broja pirotehničara Hrvatskog centra za razminiranje koji su obavljali te poslove, a krajem 2018. i početkom 2019. godine su iskoristili svoje pravo na odlazak u mirovinu po posebnim uvjetima, njih više od 20, a manjim dijelom zbog nemogućnosti korištenja strojeva za razminiranje prilikom obavljanja poslova tehničkog izvida.

Već u drugoj polovici 2019. godine provedena je učinkovitija reorganizacija načina rada HCR-a, što je 2020. godine rezultiralo smanjenjem minski sumnjivog područja najviše dosad, za više od 60 km2“, istaknuo je ministar osvrnuvši se i na financijsku stranu rekavši kako je od ukupno planiranih sredstava od 400.976.000,00 kuna, utrošeno 99,57%, od čega sredstva za razminiranje iz fondova Europske unije iznose 39% od ukupno osiguranih sredstava i izvora, a sredstva koja se prikupljaju kao naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma ostvarena su u iznosu od 60.584.000,00 kuna.