5.10.2021.

Terenski obilazak područja razminiranja prema projektu Karlovac Karst

Foto: MUP

U petak, 1. listopada, članovi projektnog tima, sastavljenog od predstavnika Hrvatskih šuma d.o.o. te Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH obišli su područje izvođenja poslova razminiranja prema idejnom planu Područje Karlovac Karst, 4. dio, na području Kapele, jugozapadno od općine Plaški.

Tom je prilikom održana kratka prezentacija do sada realiziranih poslova, angažiranih kapaciteta te dosadašnjih pronalazaka eksplozivnih ostataka rata.

Podsjetimo, Hrvatskim šumama d.o.o. je u svibnju ove godine odobreno financiranje navedenog projekta, a stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi maksimalnih 85%, odnosno 196.520.123,11 kuna. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 231.200.148,38 kuna u koje je uključeno i nacionalno sufinanciranje od 15%.

Ministarstvo unutarnjih poslova, partner na projektu, kroz isti je prijavilo ukupni trošak od 189.548.620,18 kuna, od čega će se poslovi razminiranja, ukupne površine 17,1 četvorni kilometar financirati u iznosu od 188.297.245,20 kuna.

Aktivnosti razminiranja trenutno se provode na 8 od ukupno 20 projektnih cjelina, a trenutna realizacija iznosi nešto manje od 5 četvornih kilometara.

Na razminiranju su angažirani gotovo svi akreditirani ljudski kapaciteti pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova razminiranja, 5 stroja za pripremu površina te 9 para pasa za detekciju mina.