14.9.2020.

Prva pomoć u vrijeme koronavirusa

Uslijed pandemije koronavirusa i poteškoća u organiziranju aktivnosti, prvenstveno u školama, Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Globalni referentni centar za prvu pomoć, odlučili  su odgoditi planiranu temu „Prva pomoć u školi” za Svjetski dan prve pomoći  2020. godine.
Svi već proizvedeni materijali, edukativni letci i studije ponovno će se koristiti za sljedeću kampanju 2021. godine. Ovogodišnja tema stoga je posvećena aktivnostima koje se vežu uz Covid 19.
 
Nalazimo se u vremenu kada se humanitarne organizacije nalaze na određenoj prekretnici. Potrebno je stvoriti i razviti nove pristupe za osnaživanje zajednica u budućnosti. Usprkos trenutnoj globalnoj zabrinutosti vezanoj uz COVID-19 i fokusiranosti na prevenciju, sprječavanje širenja i liječenje, ostale bolesti i ozljede su još uvijek prisutne. Pravovremenim i pravilnim pružanjem prve pomoći može se spriječiti opterećenost zdravstvenog sustava.

Trenutna kriza ima utjecaj na tečajeve prve pomoći kako za predavače tako i za volontere, mnogi tečajevi ili radionice su odgođeni ili im je smanjen broj. Iznimno je važno da društva Crvenog križa koja održavaju tečajeve primjenjuju sve preporučene mjere za sprečavanje širenja koronavirusa te da dijele informacije o preventivnim mjerama posebno zbog poplave lažnih vijesti kojima smo svi izloženi.

Društva Crvenog križa moraju razmotriti i izabrati najbolje načine komunikacije za prenošenje informacija ovisno o okolnostima i ljudima kojima se obraća, poštujući smjernice i ciljane grupe (djeca, mladi, roditelji, učitelji(profesori), stariji. Potrebno je obratiti pozornost na sadržaj i način podučavanja s obzirom na dob, spol, etničku pripadnost i invalidnost, koristiti digitalne medije za prenošenje informacija te uključivati poruke o prevenciji širenja koronavirusa. Postoji samo nekoliko izmjena u trenutačnim preporučenim protokolima o prvoj pomoći, a većina se odnosi na sprečavanje ili minimiziranje rizika od prijenosa virusa.

COVID-19 je najveća svjetska kriza zadnjih godina, tisuće života je izgubljeno, a svjetska se ekonomija vjerojatno suočava s najgorom recesijom od 1930-ih. Rezultat toga su gubitci radnih mjesta i prihoda za mnoge ljude, što je nanijelo štetu zdravlju i održivom razvoju. Između veljače 2020. i lipnja 2020. došlo je do značajnog smanjenja pristupa medicinskoj pomoći te mogućnosti održavanja edukacija iz prve pomoći. Ljudi se i dalje ozljeđuju i razbolijevaju, međutim, danas se mnogi ustručavaju nazvati hitne službe ili ne žele otići u bolnicu zbog straha od izlaganja zarazi koronavirusom. Osobe koje nemaju znanje iz prve pomoći, bespotrebno pristupaju stručnoj medicinskoj  pomoći, i tako povećavaju rizik od izloženosti virusu te opterećuju zdravstveni sustav. Hitne službe i bolnice (npr. u velikim gradovima) mogu biti prekapacitirane što opet dovodi do odgođene pomoći.

Ključne poruke:
 

  1.     Širite činjenice, a ne strah. #SpreadFactsNotFear
  2.     U edukaciju iz prve pomoći uključiti preporuke za sprečavanje koronavirusa.
  3.     Svjetski dan prve pomoći ujedno je prilika da pokažemo našu zajedničku zahvalnost za 13 milijuna volontera na njihovu izuzetnu predanost humanitarnom cilju i našim temeljnim načelima, zahvalimo im na dobroti, hrabrosti i nesebičnosti.


PREPORUKE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI ZA VRIJEME OPASNOSTI OD ŠIRENJA KORONAVIRUSA

Navedene preporuke su  usklađene  sa  aktualnim  preporukama  Međunarodne  federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te Europskog vijeća za reanimatologiju.

Prilikom  pružanja  prve  pomoći  postoji  velika  mogućnost  zaraze s  COVID-19  te  je  stoga potrebno primijeniti mjere sprečavanja širenja virusa.Virus se prenosi izravnim kontaktom, prilikom kašljanjai kihanja zaražene osobe. Prijenos je moguć i preko površina koje su kontaminirane virusom tezatim dodirivanjem lica (primjericepodručja oko očiju, nosaiusta).Najučinkovitijinačiniza prevenciju infekcije virusom su održavanje fizičkog razmaka, redovita i  pravilna  osobna  higijena,  osobito higijenski  ispravno pranje  ruku  tekućom toplom vodom  i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi i/ili dezinfekcija ruku sa sredstvima koja sadrže 70%  alkohola te, kad  god  je  to  moguće,korištenje  zaštitnih  sredstava  poput  jednokratnih gumenih rukavica, zaštitne maske i naočala.

U  protokolu  pružanja  prve  pomoći  za  vrijeme  opasnosti  od  zaraze  Covidom-19,  ima  tek nekoliko promjena a one se odnose na smanjenje rizika od prijenosa virusa.Važno je uvijek imati na umu pretpostavku da svaka osoba može biti prijenosnik virusa bez obzira na simptome.Ukoliko je unesrećena ili naglo oboljela osoba član kućanstvapružatelj prve pomoći može direktno pružiti prvu pomoćuz standardne mjere koje vrijede za postupke prve pomoći. Ukoliko unesrećena ili naglo oboljela osoba nije član kućanstva potrebno je slijediti sljedeće preporuke:

•pranje ruku i/ili dezinfekcija ruku sa sredstvima koja sadrže 70% alkohol prije i nakon pružanja prve pomoći

•kad  god  je  to  moguće  korištenje  zaštitnih  sredstava  poput    jednokratnih  gumenih rukavica, zaštitne maske i naočala

•održavati fizički razmak koliko god je mogućete ograničiti broj osoba koje pomažu i/ili se nalaze u neposrednoj blizini te ih upozoriti da drže odstojanje od 2 metra

•ukoliko  je  unesrećena  ili  naglo  oboljela  osoba  pri  svijesti  i  ozljede  joj  nisu  zapreka, zamoliti  jeda  prilikom  pružanja  prve  pomoći  nos  i  usta  prekrije  zaštitnom  maskom, tkaninomili gazomte okrene glavu na drugu stranu

•imati  na  umu  da  postoji  mogućnost  kontaminacijevirusompreko  površina,  stoga  se preporuča dodirivanje/korištenje   samo   onoga   što   je   neophodno   za   izvođenje postupaka prve pomoći•prilikom upućivanja poziva  hitnim  službama,  poželjno  je  uključiti  opciju „zvučnik“  te tako slijediti dobivene upute•ukoliko  je  unesrećena  ili  naglo  oboljela  osoba  izgubila  svijest,  pružatelj  prve  pomoći lagano  protresa ramena  i  glasno  doziva  osobu.  Ako osoba  ne  reagira  potrebno  je otvoriti  dišni  put  i provjeriti  ima  li  naznake  disanja. Važno  je izbjegavati približavanje licem ustima i nosu unesrećene osobe

•disanje  se  provjeravana  način  da pružatelj  prve  pomoći  opaža pokrete  u  prsima  te osjeća  postoji  li  strujanje  zraka  tako  što  će  približiti  svoju  ruku  ustima  i  nosu unesrećene osobe(opcija je i postavljanje ruke na trbuh unesrećene osobe)•u slučaju da unesrećena osoba ne diše, primjenjivati samo pritiske na prsni koš, bez upuhivanja, do dolaska hitne medicinske službe

•kod  zbrinjavanja opeklina,  rana,  krvarenja,  gušenja i  ostalih ozljeda  i  stanja,  prva pomoć izvodi se u skladu sa standardnim postupcima

•nakon  pružanja  prve  pomoći, pružatelj  mora  skinuti zaštitna  sredstva i  pravilno  ih odložiti  u  smeće  te obaveznooprati  i/ili  dezinficirati  ruke.  Po  dolasku kući  propisano odložiti i oprati odjeću i obuću te se istuširati

•pružatelj  prve  pomoći  treba  obratiti  pozornost  na  pojavu  simptoma  poput  vrućice, kašlja i poteškoća s disanjem te se u tom slučaju samoizolirati i kontaktirati nadležnog liječnika obiteljske medicine.