21.6.2024.

Prekid opskrbe električnom energijom u dijelovima Hrvatske izazvao je međunarodni poremećaj koji je zahvatio više zemalja

Prekid opskrbe električnom energijom u dijelovima Republike Hrvatske izazvao je međunarodni  poremećaj koji je zahvatio više zemalja.

„Hrvatski operator prijenosnog sustava radi analizu sa operatorima sustava susjednih zemalja kako bi se utvrdio uzrok. Prekid opskrbe električnom energijom u dijelovima Republike Hrvatske izazvao je međunarodni  poremećaj koji je zahvatio više zemalja. Hrvatski operator prijenosnog sustava radi analizu sa operatorima sustava susjednih zemalja kako bi se utvrdio uzrok“, navode iz HEP-a povodom regionalnog poremećaja u elektroenergetskom sustavu i nestanka napona na teritoriju cijele Crne Gore te dijelova BiH i Hrvatske
 
„Za ublažavanje problema međunarodnog prekida opskrbe električnom energijom Hrvatska elektroprivreda stavila je u puni pogon sve svoje proizvodne kapacitete kako bi HOPS mogao osigurati opskrbu električnom energijom građana RH u što kraćem vremenskom roku“, dodaju u priopćenju iz HEP-a.
 
Što se tiče distribucijske mreže HEP-a, HEP - Operator distribucijskog sustava izvještava da na mreži nema oštećenja, a posljedično, nastale su poteškoće i u funkcioniranju HEP-ovih web stranica.