6.10.2021.

Početak obrazovanja u Državnoj vatrogasnoj školi

Očekivani početak formalnog obrazovanja odraslih, prekvalifikacija za zanimanje vatrogasac i za zanimanje vatrogasni tehničar u sjedištu Državne vatrogasne škole Zagreb, Odjelu Rijeka, Odjelu Split i Odijelu Osijek je studeni 2021.

Detaljnije informacije se nalaze na poveznici Državna vatrogasna škola

Mole se zainteresirane osobe da potrebne podatke dostave najkasnije do 10.10.2021.

Državna vatrogasna škola koju je osnovala Republika Hrvatska Uredbom o osnivanju Države vatrogasne škole (Narodne novine br.: 107/20) je pravni slijednik  Vatrogasne škole – ustanove za obrazovanje odraslih osnovane Odlukom o osnivanju Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice, KLASA : 602-01/10-01/01, URBROJ: 36302/02-10-5, od dana 11. ožujka 2010.

Nastava će se odvijati u obliku redovne nastave, a u sjedištu Zagreb se polaznicima nudi i usluga smještaja.

Prije upisa održat će se ispitivanje tjelesne i psihičke sposobnosti.

Poziv za ispitivanja tjelesne i psihičke sposobnosti, po potrebi i održavanju intervjua bit će objavljen na stranici Hrvatske vatrogasne zajednice, Državna vatrogasna škola.