14.6.2022.

Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa i Udruga gradova najavili sporazum i suradnju

U prostorijama Udruge gradova u Zagrebu održan je prošli tjedan sastanak predstavnika Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa i Udruge gradova.

U uvodnom dijelu, predstavnici Platforme HŽG prezentirali su predstavnicima Udruge gradova razloge svojeg osnivanja i načina rada. Predsjednik Platforme Marijan Vundać predložio je potpisivanje Sporazuma o suradnji s Udrugom gradova od kojega bi obje udruge imale koristi. Sporazum takve vrste već je potpisan s Državnim hidrometeorološkim zavodom (DHMZ).

U ime Udruge gradova, koordinatorica Ureda Nives Kopajtich Škrlec zahvalila se na prezentaciji i istaknula veliki broj podudarnosti u razlozima za osnivanje obje udruge. Prokomentirala je i činjenicu da „okolnosti poput potresa, poplava ili ekstremnih klimatskih pojava s velikim materijalnim štetama opravdavaju i daju na važnosti postojanju Platforme“. Udruga gradova u Republici Hrvaskoj ima veliku bazu kontakata (čak oko 3000) te Platforma može „poslati prema Udruzi gradova sve što Platforma smatra zanimljivim“.

"Formalni sporazum Platforme HŽG s Udrugom gradova moći će se potpisati nakon Skupštine Udruge gradova koja je predviđen u studenom 2022.", istaknula je Kopajtich Škrlec.

U nastavku je održana i sjednica Izvršnog odbora Platforme na kojoj je izviješteno o nastavku dogovora o potpisivanju Sporazuma o suradnji s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom (HVZ). Također je predstavnica Državnog hidrometeorološkog zavoda (s kojim Platforma ima Sporazum o suradnji) Tanja Renko dala stručna meteorološka pojašnjenja nazočnima oko nevremena koje je izazvalo veliku materijalnu štetu na području Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Sisačko-moslavačke županije.

U nastavku je dogovorena i radionica Platforme koja bi se trebala održati 13. ili 14. listopada 2022. na području Zagrebačke županije, najvjerojatnije u Velikoj Gorici.