10.4.2024.

OIV proširuje djelatnost na pomorsku elektroniku i komunikacije

Trgovački sud u Zagrebu evidentirao je 8. travnja 2024. odgovarajuće promjene u svome registru čime je i formalno-pravno dovršen proces pripajanja Pomorskog centra za elektroniku (PCE) iz Splita društvu Odašiljači i veze (OIV) iz Zagreba.

Očekivan je to ishod dugotrajnog postupka pripajanja koji su svojim potpisima na konačnom tekstu Ugovora o pripajanju verificirale Uprave OIV-a i PCE-a 26. ožujka 2024. Na taj način stvorena je jedinstvena kompanija koja će nastaviti sudjelovati na tržištu pod imenom OIV, pružajući sada dodatne usluge i u djelatnostima pomorske elektronike i komunikacija.

Tako objedinjena dva komplementarna društva u 100 % vlasništvu Republike Hrvatske, čije su osnovne djelatnosti usko vezane uz elektroničke komunikacije, omogućit će stvaranje novih sinergija i eliminirati veći broj troškovnih kategorija, a s druge strane osigurati daljnju diversifikaciju portfelja usluga i povećanje prihoda. Inicijalno detektirane koristi prelijevat će se, ispreplitati te multiplicirati u godinama koje slijede, a svi konkretni financijski ciljevi bit će postavljeni i nadopunjeni onima javne politike i hrvatske Vlade u vezi s pristupanjem naše zemlje Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Kako bi se što prije postiglo optimalno korištenje svih resursa, u narednom razdoblju slijede brojne integracijske aktivnosti koje će voditi Mihael Jančić, dugogodišnji stručnjak i menadžer OIV-a.

Društvo OIV, kompanija od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, među vodećim je pružateljima usluga u elektroničkim komunikacijama, zemaljskom i satelitskom odašiljanju radijskih i televizijskih sadržaja, ali i nositelj izgradnje nacionalne strateške komunikacijske infrastrukture. PCE je kompanija afirmirana u vrijeme Domovinskog rata te je imala važnu ulogu u izgradnji i opremanju Hrvatske ratne mornarice komunikacijskim sustavima. Uz istraživanje i razvoj te razvitak kripto uređaja, osnovna djelatnost bila je integracija oružnih sustava s radarskim sustavima i komunikacijskom brodskom opremom, kao i razvoj tehnike dvojne namjene – vojne i civilne.

Očekuje se kako će se ovim pripajanjem povećati učinkovitost objedinjenog Društva te unaprijediti iskoristivost državne imovine i ukupnog portfelja trgovačkih društava u državnom vlasništvu. Pripajanje PCE-a OIV-u predstavlja veliki doprinos ispunjavanju preporuka i smjernica OECD-a, a istovremeno se stvaraju konkretne koristi i nove perspektive djelatnicima obiju kompanija, kao i njihovom vlasniku – Republici Hrvatskoj.

Uz diversifikaciju poslovanja i značajnog povećanja prihodovnog potencijala OIV ujedno ojačava ljudske resurse, kao i imovinsku snagu. Također proširuje svoje tržište, stječe nove kupce, povećava potencijale novih investicija te stvara konkretne sinergijske učinke i uštede u svom poslovanju.

S druge strane, zaposlenici PCE-a ostvarit će veće mogućnosti profesionalnog napretka, dodatnih edukacija i prekvalifikacija te povećanje beneficija i prava uz očuvanje visoko specijaliziranih znanja, kapaciteta i ekspertize za elektroničnu pomorsku tehniku.

Potpisivanjem Ugovora o pripajanju OIV formalno i stvarno preuzima obaveze i jamstva PCE-a, uključujući i jamstvo održavanja i unapređenja specifičnih sposobnosti Hrvatske ratne mornarice.

„Osnaženo potencijalima PCE-a objedinjeno Društvo imat će značajno veću stručnu, financijsku i operativnu sposobnost davanja podrške oružanim snagama RH i proširenju poslovanja na komercijalno brodarstvo odnosno pomorstvo. Uz zadržavanje svih sposobnosti i kapaciteta, cilj objedinjenog Društva bit će povećanje učinkovitosti uz ubrzanje rasta prihoda i dobiti kroz bolje iskorištavanje imovinskih resursa. Ovim pripajanjem OIV će ojačati regionalnu prisutnost na jugu naše zemlje, a zajedničko poslovanje dvaju komplementarnih Društava čije su djelatnosti elektroničke komunikacije, omogućit će stvaranje sinergija i eliminirati veći broj troškovnih kategorija“, izjavio je predsjednik Uprave OIV-a Mate Botica.

Danom upisa pripajanja na Trgovačkom sudu u Zagrebu, odnosno 8. travnja 2024. Pomorski centar za elektroniku kao pripojeno društvo prestalo je postojati, a Odašiljači i veze kao društvo preuzimatelj nastavlja svoje poslovanje sa svim svojim pravima i obvezama te je univerzalni pravni sljednik pripojenog društva i preuzima na sebe svu imovinu, prava i obveze, poslovne funkcije te sve pravne odnose.